Piše: Saud Grabčanović

Kolubarska bitka

Kolubarska bitka je bila druga za redom bitka Prvog svjetskog rata u kojoj su se sukobile vojske Austro-Ugarske i Srbije na teritoriji sjeverne i centralne Srbije. I ovu bitku su austrougarske trupe izgubile i dodatno se osramotile! Nakon Cerske bitke i sramnog poraza u njoj, austrougarska vojska, na čelu sa generalom Oskarom Potiorekom, krenula je ponovo na Srbiju. Prikupivši svoje snage Potiorek je ovaj put napad na Srbiju izvršio iz dva pravca, jedan je išao preko rijeke Drine a drugi preko rijeke Save, iz Zemuna na Beograd. Na drugoj strani Srbi se se nalazili u teškoj situaciji, Pored toga što je neprijatelj napadao na dva fronta, vojsci je ponestalo hrane, odjeće, obuće, i povrh svega topovskih granata i puščane municije.

Dana 6. Novembra 1914. Godine austrougarske trupe su forsirale rijeku Drinu i nastupile prema Šumadiji, dok su srpski topovi „šutili“ zbog nedostatka municije. Srpska vojska se nalazila u rasulu, bježeći ispred nadmoćnijeg neprijatelja. Da stanje bude gore, za vojskom se povlačio i narod. Koliko je teško stanje bilo, govori i sjednica vlade i vrhovnog zapovjedništva u Valjevu, gdje je vojvoda Radomir Putnik predlagao sklapanje primirja sa Austro-Ugarskom.

Na toj sjednici je smijenjen komandant 1. Armije i zapovjedništvo nad vojskom je dobio jedan od najvećih srpskih vojskovođa svih vremena, nekoliko puta penzionisani general Živojin Mišić. Preuzevši od Petra Bojovića zapovjedništvo nad srpskom 1. Armijom, Mišić je uspio okupiti rasute i iznemogle vojne jedinice. Uspostavivši zapovjedni lanac Mišić je, protivno odluci vrhovnog zapovjedništva i regenta Aleksandra, povukao svoje snage na liniju Kolubara-Suvobor-Ljig. Iako je ovim potezom morao predati glavni grad Srbije Beograd austrougarskim snagama, Mišić je dobio na vremenu, odmorio svoje snage, i dočekao pošiljku municije i topovskih granata iz Soluna od Francuza. Dana 3. Decembra 1914. Godine 1. Srpska armija je krenula u odlučujući protivnapad te, iako malobrojnija u odnosu na neprijatelja, pod vodstvom Živojina Mišića razbila je austrougarsku 5. I 6. Armiju, i odlučno ih otjerala preko Drine u Bosnu. Srpske snage su zarobile oko 40.000 austrougarskih vojnika, oslobodile Beograd, a „mozak” ove bitke Živojin Mišić je dobio čin vojvode.

Epilog Kolubarske bitke, novi poraz moćne Austro-Ugarske i pobjeda male i slabašne Srbije,  snažno su odjeknuli u Evropi i svijetu. Tadašnje njemačke novine su pisale: „Srbija je još jednom uskrsla iz groba Kosova polja i iz kolubarskog vrela crpit će tokom čitavog jednog vijeka gordu hrabrost za najveće bitke“.

I u ovoj je bitci je na austrougarskoj strani učestvovalo i mnogo naših predaka, vojnika iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara. Mnogi su poginuli, ranjeni ili zarobljeni od strane srpske vojske. Ovdje vam iznosim relevantne podatke sa imenima tih naših ratnika:

 

Spisak poginulih,ranjenih i zarobljenih vojnika vojske K&K monarhije iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara u Kolubarskoj bitci u decembru 1914. godine

Poginuli i umrli vojnici :

1. Živanović Đorđo iz Suhog Polja, Unterjager (desetar strijelaca-lovaca), BH FJB,  4. Komp (BH lovački bataljon), poginuo između 20.10 i 3.11.1914. godine,     Verlustliste Nr. 124. 1915-02-11

2. Brkić Ibro iz Bijeljine, rođen 1883. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 2. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo u novembru 1914. Godine, Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

3. Čanić Ramo iz Janje, rođen 1890. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 3. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo u decembru 1914. Godine, Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

4. Čordić Mihajlo iz G.Čađavice, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 2. Komp. (BH Inf.reg nr.3), umro u novembru 1914. Godine,  Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

5. Lukić Milorad iz G. Čađavice, rođen 1883. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 13. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo u novembru1914. Godine,  Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

6. Lukić Đoko iz Obarske, rođen 1889. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 13. Komp. (BH Inf.reg nr.3) poginuo u novembru 1914.godine,  Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

7. Mitrović Cvijetin iz Magnojevića, rođen 1887. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 1. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 1/30.10.1914.godine,  Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

8. Blagojević Cvijetin iz Batkovića, rođen 1887. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 4. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 1/31.12.1914. godine,  Verlustliste Nr. 142. 1915-03-15

9. Čejvanović Huso iz Koraja, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac),  3. Bošnjačka regim, 9. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 3.12.1914.godine,   Verlustliste Nr. 172. ( Nr.111.)  1915-05-05

10. Petrović Vidak iz G.Crnjelova, rođen 1887. Godine, Infanterist (pješadinac),    3. Bošnj. Regim. 11. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 25.11.1914. godine,    Verlustliste Nr. 172. 1915-05-05

11. Stojanović Miloš iz Obarske, rođen 1888. Godine, Korporal (desetar), 3. Bošnjačka  regimenta, 10. Komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 25.11.1914. godine,       Verlustliste Nr. 172. 1915-05-05

12. Tomić Savo iz Magnojevića, rođen 1889. Godine, Infanterist(pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 11. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), poginuo 28.11.1914. godine,      Verlustliste Nr. 172.1915-05-05

13. Maryan Georg iz Bijeljine, rođen 1890. Godine, Infanterist(pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 11. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), umro u logoru u Valjevu 30.03.1915. g. Verlustliste Nr. 258.1915-09-05

14. Bešlić Osman iz Bijeljine, rođen 1890. Godine, res. Infanterist (rez. Pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta 7. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), umro 28.12.1914. godine,  Verlustliste Nr.282.1915-10-03

15. Sakić Tadija iz Popova, rođen1891. Godine, Infanterist (pješadinac) 3. Bošnjačka   regimenta, 4. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), poginuo 21.10.1914. godine,           Verlustliste Nr. 313. 1915-11-12

16. Simikić Pantelija iz Zabrđa, rođen 1893. Godine, Jeger (lovac),  BH FJB Nr1.  1. Komp. (BH lovački bataljon), poginuo 19.11.1914. godine, Verlustliste Nr. 411. 1916-04-20

17. Radovanović Spasoja iz Bogutovog Sela, rođen1880. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta MGA (BH Inf. Reg nr.3), poginuo 27.11.1914. godine, Verlustliste Nr. 434. 1916-06-24

18. Marinković Ignatije iz Modrana, rođen 1886. Godine Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 12. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), poginuo 19.10.1914. godine,  Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

19. Trifković Cvijetin iz Modrana, rođen 1883. Godine Infanterist (pješadinac),3. Bošnj. Regimenta, 3. Marschkomp. (BH Inf.r eg nr.3), poginuo 07.11.1914. god. Verlustliste Nr. 453.1916-08-18

20. Jovanović Petar iz Zabrđa, rođen 1890. Godine, Res.Fahrsoldat( rez.vozač),    SappB, Nr. 7. ErsKomp, umro u bolnici u Valjevu 1.2.1915. godine, Verlustliste Nr. 473.1916-10-05

21. Stevanović Krsto iz Zagona, rođen 1878. Godine, Trainsoldat (konjovodac), Bankomp 201/23 ,K.B. 16. (BH Inf. Reg nr.3), umro u Srbiji 10.11.1915. godine,  Verlustliste Nr. 681.1918-06-20

22. Jakovljević Jovo iz Brodca,  rođen 1884. Godine, Gefreiter (razvodnik), 3. Bošnjačka regimenta, 10. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), poginuo 06.11.1914. godine, (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12.5.1915, Verl.Nr. 114)

23. Savić Lazar iz Ljeljenče, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.

Bošnj. Regimenta,12. Komp. (BH Inf .reg nr.3), poginuo 25.11.1914. godine,   ( Ergänzungen und  Berichtigungen E10 ausgegeben am 12.5. 1915, Verl. Nr. 114)

24. Lazić Risto iz Janje, rođen 1887. Godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. Bošnjačka         regimenta, 14. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), poginuo 25.11.1914. godine,     (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12.5.1915,Verl Nr. 114)

Ranjeni vojnici

1. Agić Mehmed iz Koraja, rođen 1886. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 16. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10  ausgegeben am 12.5. 1915, Verlustliste Nr. 59 )

2. Arnautović Naif iz Bijeljine, rođen 1889. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.      Bošnjačka  regimenta, 16. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und        Berichtigungen E10 ausgegeben am 12.5. 1915, Verlustliste Nr. 59 )

3. Arsenović Ljubo iz Dragaljevca, rođen 1886. Godine, Korporal (desetar), 3.        Bošnjačka regimenta, 16. Komp. (BH Inf.reg nr.3), (Ergänzungen und      Berichtigungen E10  ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 59 )

4. Bajrić Mujo iz Bijeljine, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 1. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10  ausgegeben am 12.5. 1915, Verlustliste Nr. 59 )

5. Antić Stevo iz Janje, rođen 1881. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 9. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10  ausgegeben am 12.5. 1915, Verlustliste Nr. 114 )

6. Čamdžić Suljo iz Janje, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 10. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10  ausgegeben am 12.5. 1915, Verlustliste Nr. 114 )

7. Halilović Osman iz Atmačića, rođen 1888.  Godine, Infanterist (pješadinac), 3.      Bošnjačka regimenta, 1. Marschkomp. (BH Inf.reg nr.3), (Ergänzungen und        Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

8. Osmanbegović Sulejman iz Bijeljine, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 12. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und  Berichtigungen E10 ausgegeben am 12.5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

9.  Glišić Jovan iz Dvorova-Rakić, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.  Bošnjačka regimenta, 12. Komp. (BH Inf.reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

10.  Hadžisalihović Osman iz Janjara, rođen 1889. Godine, Gefreiter (razvodnik), 3.  Bošnjačka regimenta, 9. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und  Berichtigungen E10 ausgegeben am 12.5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

11. Hajdarbegović Emin iz Janjara, rođen 1890. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.Bošnjačka regimenta, 12. Komp. (BH Inf.reg nr.3), (Ergänzungen und        Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

12. Halilović Osman iz Atmačića, rođen 1883. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.Bošnjačka regimenta, 9. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

13. Hodžić Ahmo iz Glinja, rođen 1885. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 12. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und  Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

14. Hodžić Avdo iz Bijeljine, rođen 1886. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta,10. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

15. Jovičić Risto iz Dvorova-Rakić, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 12. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

16. Kahvedžić Hajdar iz Bijeljine, rođen 1876. Godine, Korporal (desetar), 3. Bošnjačka regimenta, 12. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

17. Lazić Miloš iz Obarske, rođen 1887. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 10. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

18. Mrkaljević Hasan iz Bijeljine, rođen 1889. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.Bošnjačka regimenta, 11. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

19. Savić Risto iz Suhog Polja, rođen 1883. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 9. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

20. Ivković Ivan iz Brodca, rođen 1881. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 16. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915, Verlustliste Nr. 114)

21. Kudžić Simeun iz Popova, rođen 1889. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 16. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5.1915,Verlustliste Nr. 114)

22. Lipničević Latif iz Bijeljine, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 3. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5.1915,Verlustliste Nr. 114)

23. Lučić Miloš iz Čengića, rođen 1892.godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 3. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5.1915,Verlustliste Nr. 114)

24. Lukić Đorđo iz Dvorova-Rakić, rođen 1887. Godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. Bošnjačka regimenta, 16. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5.1915,Verlustliste Nr. 114)

25. Lukić Miloš iz Velinog Sela, rođen 1889. Godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. Bošnjačka regimenta, 3. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), (Ergänzungen und Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5.1915, Verlustliste Nr. 114)

26. Nastić Stevan iz Modrana, rođen 1882. Godine, Jeger (lovac) , BH FJB ,3. Komp  (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 98. 1915-01-10

27. Pantelić Simo iz Trnjaka, rođen 1892. Godine, Jeger (lovac), BH FJB, 3. Komp.  BH lovački bataljon),  Verlustliste Nr. 122. 1915-02-09

28. Brkić Osman iz Koraja, rođen 1887. Godine, Jeger (lovac) , BH FJB.2. komp.  (BH lovački bataljon),   Verlustliste Nr. 124. 1915-02-11

29. Bugarinović Risto iz Bijeljine, rođen 1883. Godine, Patrouillefuhrer und Unterjager (desetar lovaca), BH FJB, 3. Komp (BH lovački bataljon) Verlust.Nr.124. 1915-02-11

30.Tešić Gavro iz Bogutovog Sela, rođen 1889. Godine,  Jeger (lovac), BH FJB 3. Komp (BH lovački bataljon),   Verlustliste Nr. 124. 1915-02-11

31. Tešić Teodor iz Crnjelova, rođen 1892.godine, Jeger (lovac) , BH FJB ,1. Komp.  (BH lovački bataljon),   Verlustliste Nr. 124. 1915-02-11

32. Vasić Panto iz Magnojevića, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta,  IR Nr34. (BH Inf.reg nr.3),  Verlustliste Nr. 126. 1915-02-15

33. Alagić Jusuf iz Koraja, rođen 1890.  Godine,  Korporal (desetar), 3. Bošnjačka   regimenta, 7. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

34. Avramović Jovo iz Bijeljine, rođen 1885. Godine, Korporal (desetar), 3. Bošnjačka  regimenta, 4. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

35. Čamdžić Osman iz Janje, rođen 1890. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 4. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

36. Čeliković Hasan iz Koraja, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 2. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

37. Džafić Selim iz Bijeljine, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 3. Komp. (BH Inf.r eg nr.3),  Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

38. Gajić Milan iz Bukovice, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 1. Komp. (BH Inf. Reg nr.3) Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

39. Gligorević Cviko iz Batkovića, rođen 1882. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.  Bošnjačka regimenta, 1. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

40. Hadžisalihović Avdo iz Bijeljine, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac),  3. Bošnjačka  regimenta, 3. Komp. BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

41. Hujdurović Redžo iz Bijeljine, rođen 1887. Godine, Infanterist (pješadinac),       3. Bošnjačka regimenta, 7. Komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

42. Ismić Hamo iz Bijeljine, rođen 1892. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka   regimenta, 4. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

43. Ivić Stevo iz G.Crnjelova, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka   regimenta, 18. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

44. Jakšić Stevan iz D.Čađavice, rođen 1890. Godine, Gefreiter (razvodnik), 3. Bošnjačka  regimenta, 13. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

45. Jovičić Cvijetin iz Dragaljevca, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 2. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

46. Jovanović Mitar iz Zabrđa, rođen 1888. Godine, Korporal (desetar), 3. Bošnjačka  regimenta, 3. Komp. ( BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

47. Karijašević Alija iz Janje, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac),3. Bošnjačka  regimenta, 13. Komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

48. Kondić Cvijetin iz Broca, rođen 1881. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 14. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

49. Kostić Kosta iz Janje, rođen 1884. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 1. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

50. Lazarević Stanko iz Tutnjevca, rođen 1889. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta ,6. Komp. (BH Inf.r eg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

51. Milanović Savo iz Glogovca, rođen 1885. Godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.            Bošnjačka regimenta, 3. Komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

52. Mitrović Spasoje iz Dragaljevca, rođen 1886. Godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.  Bošnjačka regimenta, 4. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

53. Murselović Meho iz Koraja, rođen 1887. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.       Bošnjačka regimenta, 1. Komp. ( BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

54. Murselović Fehim iz Koraja, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 16. Komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

55. Murguzović Fehim iz Bijeljine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta,  1. Komp.  (BH Inf. Reg. nr.3)

56. Nikolić Cvijetin iz Bukovice, rođen 1887.  Godine, Infanterist (pješadinac), 3.  Bošnjačka regimenta, 4. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

57. Nikolić Jovan iz V. Obarske,  rođen 1890. Godine, Infanterist (pješadinac),  3.  Bošnjačka regimenta, 1. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

58. Omerović Avdo iz Glinja, rođen 1891. Godine, Infanterist (pješadinac),3. Bošnjačka  regimenta, 5. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

59. Pantić Simo iz Broca, rođen 1886. Godine, Korporal (desetar), 3. Bošnjačka       regimenta, 5. Komp. ( BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

60. Sarajlić Osmo iz Bijeljine, rođen 1889. Godine,I nfanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 13. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 132. 1915-02-24

61. Cvjetinović Živan iz Magnojevića, rođen 1896. Godine, Infanterist (pješadinac), 3.  Bošnjačka regimenta, 5. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 136. 1915-03-03

62. Baštovanović Dimitrije iz Batkovića, rođen 1896. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, 15. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 167. 1915-04

63. Hodžić Zahid iz Glinja, rođen 1896. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta, 15. Komp. (BH Inf. Reg nr.3), Verlustliste Nr. 172. 1915-05-05

64. Tanasić Miloš iz Međaša, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac),3. Bošnjačka  regimenta, 10. Komp. (BH Inf.r eg nr.3), Verlustliste Nr. 172. 1915-05-05

65. Jelić Mihajlo iz Zabrđa, rođen 1888. Godine,Infanterist (pješadinac),3. Bošnjačka  regimenta, 14. Komp. (BH Inf. Reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

Zarobljeni vojnici :

1. Mijatović Cvijetin iz Zagona, rođen 1888. godine, Zugsfuhrer (vodnik), BH FJB, 2. komp (BH lovački bataljon),  Verlustliste Nr. 124. 1915-02-11

2. Abdurahmanović Husejn iz Koraja, rođen 1891. godine, Ersatzresorvits (rezervist)    3. bošnjačka  regimenta,  IR Nr3. (BH Inf. reg nr.3),Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

3. Bugarinović Dušan iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf. reg nr.3), Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

4. Džafić Rizo iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Ersatzresorvits (rezervist),3. bošnjačka  regimenta, 3. komp.(BH Inf.reg nr.3) Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

5. Kutlačić Jovo iz Velike Obarske, rođen 1884. godine, Korporal (desetar),3. bošnjačka  regimenta, 2. Komp. (BH Inf. reg nr.3)  Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

6. Omerović Hasan iz Glinja, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf. reg nr.3) Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

7. Bajrić Huso iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 9. komp.(BH Inf.reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija    Verlustliste Nr. 130. 1915-02-20

8. Gligić Ranko iz Popova, Ersatzresorvits (rezervist), 3. bošnjačka  regimenta, 9. komp. (BH Inf.r eg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija ,  Verlustliste Nr. 156. 1915-04-08

9. Jović Jovo iz Dragaljevca, rođen 1888. godine, Ersatzresorvits (rezervist), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp.(BH Inf. reg nr.3), logor u Knjaževcu –Srbija, Verlustliste Nr. 157. 1915-04-09

10. Mijatović Trišo iz Suhog Polja, Korporal (desetar), 3. bošnjačka     regimenta,1. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 157. 1915-04-09

11. Radić Milić iz Obriježa, rođen 1888. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Bilać u Srbiji. Verlustliste Nr. 157. 1915-04-09

12. Stojanović Jefto iz Čengića, rođen 1881. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp.  (BH Inf. reg nr.3),logor Ćele kula u Nišu-Srbija Verlustliste Nr. 157. 1915-04-09

13. Savić Stevo iz Bukovice, rođen 1888. godine, Res. Infanterist (rezerv. pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija,  Verlustliste Nr. 157. 1915-04-09

14. Vuković Blagoje iz Bijeljine, rođen 1888. godine,Korporal (desetar),3 bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 157. 1915-04-09

15. Živković Pero iz Broca, rođen 1875. godine, Grfreiter (razvodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf. reg nr.3),  logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 157. 1915-04-09

16. Jekić Luka iz Tutnjevca, rođen 1884. godine, Res. Infanterist (rezerv. pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 9. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Bilać –Srbija, Verlustliste Nr. 159. 1915-04-13

17. Josipović Milan iz Ugljevika, rođen 1882. godine, Res.Infanterist (rez. pješadinac),  3. bošnjačka  regimenta, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Bilać –Srbija, Verlustliste Nr. 159. 1915-04-13

18. Jović Stevo iz Janje, rođen 1886. godine, Res. Infanterist (rez. pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf reg nr.3), logor Bilać –Srbija, Verlustliste Nr. 159. 1915-04-13

19. Nikolić Cvijetin iz Batkovića, rođen 1879. godine,  Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf. reg nr. 3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 159. 1915-04-13

20. Alić Osman iz Janjara, rođen 1887. godine, Res. Infanterist (rezerv. pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 2. komp. (BH Inf.r eg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 161. 1915-04-15

21. Avramović Milan iz Modrana, rođen 1887. godine, Res. Infanterist (rez. pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 2. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 161. 1915-04-15

22. Muratović Jusuf iz Bijeljine, rođen1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 19. komp. (BH Inf. reg nr. 3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 175.1915-05-10

23. Pantić Pero iz D.Trnove, rođen1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 16. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 175.1915-05-10

24. Dimitrić Žarko iz Bijeljine, rođen1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 16. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 177.1915-05-13

25. Komadarić Mustafa iz Bijeljine, rođen1889. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 177.1915-05-13

26. Spahić Salih iz Bijeljine, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 2. komp.( BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija,  Verlustliste Nr. 177.1915-05-13

27.  Šramek Leopold iz Bijeljine, rođen 1875. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor u Prokuplju -Srbija,           Verlustliste Nr. 177.1915-05-13

28. Zaharić Krsto iz Bijeljine, rođen1878. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 4. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 178.1915-05-16

29. Bošković Zdravko iz Bijeljine, rođen 1895. godine, Zivilfuhrmann (zapovjednik civila u vojnoj službi), 3. bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u  Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 180.1915-05-18

30. Jović Vaso iz Obriježi, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor u Prokuplju -Srbija,  Verlustliste Nr. 180.1915-05-18

31. Narandžić Milivoje iz Bijeljine, rođen 1875. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor u Prokuplju -Srbija, Verlustliste Nr. 180.1915-05-18

32. Stanić Mihajlo iz Modrana, rođen1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 11. komp. (BH Inf.r eg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 182.1915-05-20

33. Ilić Simo iz Broca, rođen 1886. godine, res.Infanterist (rez. pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 10. komp. ( BH Inf.r eg nr.3), logor Kraljevo u Srbiji,            Verlustliste Nr. 186.1915-06-02

34. Vasić Stevo iz V. Obarske, rođen 1889. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka regimenta 1. komp. (BH Inf.r eg nr.3), logor u Zaječaru Srbija, Verlustliste Nr. 186.1915-06-02

35. Ređić Ahmed iz Bijeljine, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 11. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 190.1915-06-08

36. Gajić Dimitrije iz Golog Brda, rođen 1896. godine, Kanonier GAR nr.12,bat. 1 (artiljerac), 3. bošnjačka regimenta 11. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u   Nišu-Srbija,Verlustliste Nr. 203.1915-07-01

37. Milovanović Milorad iz Amajlija, rođen 1888. godine, Ers. Res. (rez. pješadinac),  3. bošnjačka regimenta 3. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

38. Jašarević Ibrahim iz Janje, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac),                 3. bošnjačka regimenta (BH Inf .reg nr.3), zatvorska bolnica u Valjevu-Srbija,          Verlustliste Nr. 411.1916-04-20

39. Milovanović Tešo iz Bogutovog Sela, rođen 1882. godine, Korporal rez. Zugsfuhrer  (desetar i rez.vodnik), 3. bošnjačka regimenta 3. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 411.1916-04-20

40. Petrović Petar iz G. Crnjelova, rođen 1889. godine, Ers.Infanterist (rez. pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 12. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor Ćele kula u Nišu-Srbija, Verlustliste Nr. 411.1916-04-20

41. Stević Đoko iz D. Crnjelova, rođen 1883. godine, Infanterist (pješadinac),               3. bošnjačka regimenta 11. komp. (BH Inf. reg nr.3), logor ? u Srbiji,         Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

42. Ostojić Jefto iz Bijeljine, civilno lice u vojnoj službi, u logoru u Nišu -Srbija,  Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

43. Mićanović Jovan iz Bogutovog Sela, rođen 1889. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka regimenta. 9. komp. (BH Inf. reg nr.3), (Ergänzungen und  Berichtigungen E10 ausgegeben am 12. 5. 1915,Verlustliste Nr. 114)

 

Gubici BH zaštitnog korpusa (Shutzkorps) na granici sa Srbijom na rijeci Drini:

1. Dervišević Mehmedalija, rođen 1894. godine, Schutzkorpsmann,BH Schutzkorps.  Poginuo na rijeci Drini 27. 4. 1915. godine, Verlustliste Nr. 352. 1916-01-08

(nastaviće se)