Piše: Saud Grabčanović

Soški front (italijanski Fronte Isonzo, njemački Isonzoschlachten ) bio je dio italijanskog ratišta Prvog svjetskog rata. Dobio je ime po rijeci Soči koja protiče najvećim dijelom ovog fronta. Protezao se od 2.208 metara visoke planine Rombon u Alpama na sjeveru, do ušća rijeke Soče u Tršćanski zaljev na jugu, ukupne dužine preko 90  kilometara. Bilo je to jedno od najraznovrsnijih bojišta Prvog svetskog rata, jer su se bitke kretale od alpskih visoravni do Furlanske ravnice na jugu fronta.

U početku Prvog svjetskog rata Kraljevina Italija je proglasila neutralnost, privučena obećanjima sila Antante o teritorijalnim dobicima na račun Austro-Ugarske. Italija je pristupila Antanti i objavila rat Centralnim silama, nakon sklopljenog Londonskog ugovora kojim su joj bili obećani Južni Tirol, Trst, Rijeka, Istra, Zadar i neki djelovi Dalmacije. Prve borbe između Italijana i Austrougara su počele 23. maja 1915. godine kada su talijanske trupe prešle granicu i počele sa prodorom u unutrašnjost tadašnje Austro-Ugarske u Južnom Tirolu i Furlaniji. Zbog sporog napredovanja i neodlučnosti italijanske vojske, austrougarska vojska je uspjela na vrijeme organizirati odbranu duž rijeke Soče, što je zaustavilo napredovanje Italijana. Tokom naredne dvije godine, uslijedilo je čak jedanaest italijanskih ofanziva na Soškom frontu, sa oskudnim uspjesima i velikim gubicima na obje strane. U strahu od sljedeće italijanske ofanzive, koja bi konačno mogla probiti front, austrougarska vojska je zajedno sa saveznicima (Njemcima) počela planirati prodor u dolinu rijeke Soče. Austrougarske i njemačke trupe su 24. oktobra 1917. godine pokrenule 12. bitku na Isoncu, poznatu i kao “Čudo kod Kobarida”, u kojoj su uspjele da probiju italijanski front pravcem Bovec i Tolmin . U narednih nekoliko dana nakon ofanzive, cijeli italijanski front između Švicarske i Tršćanskog zaljeva se raspao, prisiljavajući italijansku vojsku da se povuče do rijeke Piave , gdje je uspostavljen novi front; time su borbe u Posočju završene.

U borbama na Soškom frontu na austrougarskoj strani je učestvovalo nekoliko BH Regimenti i l. BH lovački bataljon (u borbama na rijeci Soči, na rijeci Piavi i u regionu Alpa, Južni Tirol-Alto Adiđe). Zbog učešća velikog broja naših boraca, kao i velikih podviga koje su oni napravili na ovom frontu, Soški front je najpoznatiji front za Bošnjake. Najveći uspjeh Bošnjačke regimente na Soškom frontu bio je proboj kroz italijanske linije u julu 1916. godine na Monte Melleti, koji je poslije omogućio veliku austrougarsku pobjedu. U toj regimenti je bilo puno Bošnjaka koji uopšte nisu nosili puške, nego samo bombe i noževe ili buzdovane! Cijena njihove lude hrabrosti i visokih odlikovanja koja su primili za svoje podvige bila je mnoštvo mrtvih Bošnjaka. Soški front je posebno zanimljiv zbog ogromnih žrtava koje su na njemu pale, čiji su dobar dio činili i naši pretci iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara. Mnogi naši pretci su na ovom frontu poginuli, bili ranjeni ili zarobljeni od strane Italijana. Ovdje vam iznosim relevantne podatke sa imenima tih naših ratnika :

 

Spisak poginulih,ranjenih i zarobljenih vojnika vojske K&K monarhije iz Bijeljine i  Bijeljinskog kotara na Soškom frontu u Italiji 1915.godine

 

Poginuli i umrli vojnici:

1. Merić Emin iz Bijeljine, rođen1894.godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 21/31.07.1915.godine,  Verlustliste Nr.274.1915-09-25

2. Milovanović Milan iz Obarske, rođen 1892 .godine, Sappeur (opkopar),Sapp.B   Nr1.1 Marshkomp. B i H , poginuo 24.07.1915. godine,          Verlustliste Nr.275.1915-09-26

3. Marković Stanko iz Kojčinovca, rođen 1892. godine, Rez.J eger (lovac), BH FJB,1.  2. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 29.05.1915.godine,         Verlustliste Nr.279.1915-09-30

4. Vasilić Gavro iz Čađavice, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac),             3. bošnjačka regimenta 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 26.08.1915.godine,         Verlustliste Nr.282.1915-10-03

5. Sarić Cvijetin iz Balatuna, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 09.08.1915.godine,         Verlustliste Nr.286.1915-10-07

6. Grabčanović Osman iz Bijeljine, rođen 1887. godine, Oberjager (narednik lovaca), BH FJB ,6. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 04.09.1915.godine,                  Verlustliste Nr. 301. 1915-10-26

7. Vikić Svetozar iz Brodca, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta 15. komp.( BH Inf.reg nr.3), poginuo 21/31.08.1915. godine, Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

8. Živanović Stojan iz Zagona, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta 7. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 21/31.08.1915.godine,  Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

9. Berberović Hasan iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka  regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 25.09.1915.godine, Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

10. Stević Risto iz Bijeljine, rođen 1882. godine, zugsfuhrer (vodnik) 3. bošnjačka  regimenta 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 28.09.1915.godine,          Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

11. Tekić Vaso iz Vršana, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 17.09.1915.godine,           Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

12. Zvorničanin Mehmed iz Janje, rođen 1871. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnj. regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 10.09.1915. godine, Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

13. Mujkanović Hasan iz Janje, rođen 1874. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15.10.1915. godine, Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

14. Stojanović Marko iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnj. regimenta 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15.10.1915.godine, Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

15. Nakić Pero iz Tetime, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 31.10.1915.  godine,            Verlustliste Nr. 334.1915-12-13

16. Petrović Vojo iz Bijeljine, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 31.10.1915. godine,          Verlustliste Nr. 334.1915-12-13,

17. Hatić Ibro iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15.11.1915. godine,          Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

18. Karadarević Ramo iz Bijeljine, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15.11.1915. godine, Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

19. Mijatović Pero iz Modrana, rođen 1891. godine,  Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 7. komp. (BH Inf.reg nr.3),  poginuo 15.11.1915. godine,          Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

20. Murselović Muho iz Koraja, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15.11.1915. godine, Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

21. Cvjetinović Maksim iz Bijeljine, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 30.11.1915. godine, Verlustliste Nr. 346.1915-12-30,

22. Marković Stevan iz G. Brodca, rođen 1886. godine, Pioner (inženjerac), BH IR  Nr.3, GobTelephAbt. Nr. 11, poginuo 23.08,1915. godine,            Verlustliste Nr. 348.1916-01-03

23. Tadić Aćim iz Bijeljine, rođen 1873. godine, Infanterist (pješadinac), 3.            bošnjačka regimenta MilArbAbt Nr.4, poginuo 17.09.1915. godine,          Verlustliste Nr. 348.1916-01-03

24. Jovanović Đorđo iz Ljeljenče, rođen 1885. godine, KompHorn BH IR Nr.3,(Trubač).  Poginuo 19.061915. godine, Verlustliste Nr. 363.1916-01-22

25. Mijić Živan iz Zabrđa, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 2. komp.(BH Inf.reg nr.3),poginuo 31.12.1915. godine,          Verlustliste Nr. 364.1916-01-25

 

Ranjeni vojnici:

1. Aličić Juso iz Bijeljine, rođen 1893. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp.( BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

2. Bekrić Salih iz Janje, rođen 1882. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

3. Bukvić Mehmed iz Janje, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

4. Odžaković Omer iz Bijeljine, rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 13. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

5. Božić Pero iz Bijeljine, rođen 1890. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

6. Đedović Mujo iz Janje, rođen 1894. godine, Infanterist(pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

7. Džafić Muharem iz Janje, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 13. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

8. Hamzić Mehmed iz Janje, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

9. Junuzović Mehmed iz Janje, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 14. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

10. Karijašević Hasan iz Janje, rođen 1882. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

11. Karijašević Juso iz Janje, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

12. Kasumović Emin iz Bijeljine, rođen 1882. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta 13. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

13. Marković Marko iz Čađavice, rođen 1894. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka  regimenta 7. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

14. Mujkić Haso iz Bijeljine, rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 13. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

15. Nevesinjac Džemal iz Janje, rođen 1870. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 13. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

16. Sarajlić Mehmedalija iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka regimenta, 15. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

17. Simić Pero iz Korenite, rođen 1894. godine, Infanterist(pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta 6. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

18. Simić Savo iz D.Crnjelova, rođen 1888. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka   regimenta 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

19. Stević Vladimir iz Vršana, rođen 1892. godine, Pioner (inžinjerac),Tel.Rgt, GelTebAbt Nr3  (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

20. Tankić Husejn iz Koraja, rođen 1898. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

21. Tripunović Branko iz Magnojevića, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 4. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

22. Zvorničanin Mehmed iz Janje, rođen 1871. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 15. komp .(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.274.1915-09-25

23. Marinković Branko iz Svinjarevca, rođen 1882. godine, Sappeur (opkopar), Sapp. B    Nr4. 1 marshkomp. B i H ,Verlustliste Nr.275.1915-09-26

24. Jovanović Živan iz Batkovića, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.279.1915-09-30

25. Radovanović Rado iz Batkovića, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 8. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.279.1915-09-30

26. Čamdžić Suljo iz Janje, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 11. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.286.1915-10-07

27. Jahić Mustafa iz Trnove, rođen 1891. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka   regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.286.1915-10-07

28. Ilić Stevo iz Bijeljine, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta 12.  komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.286.1915-10-07

29. Ostojić Mihajlo iz Korenite, rođen 1882. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka  regimenta 11.Komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.286.1915-10-07

30. Krstić Cvijetin iz Bogutovog Sela, rođen 1890. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka regimenta 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.291.1915-10-13

31. Antonić Marko iz Zagona, rođen 1883. godine, Jeger (lovac) , BH FJB ,3. komp.  (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

32. Grabčanović Jusuf iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Oberjager (narednik lovaca),  BH FJB ,1. komp.(BH lovački bataljon) Verlustliste Nr. 301. 1915-10-26

33. Hazurović Idriz iz Bijeljine, rođen 1894. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

33. Islamović Mehmed iz Bijeljine, rođen 1876. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 16. Komp (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

34. Jašarević Mehmed iz Janje, rođen 1878. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

35. Manojlović Panto iz Čađavice, rođen 1886. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka  regimenta 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

36. Marković Milovan iz Zabrđa, rođen 1880. godine, Jeger (lovac) , BH FJB ,5. komp (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

37. Mehmedović Emin iz Bijeljine, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta 5. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

38. Musić Mehmed iz Bijeljine, rođen 1897. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

39. Mustafić Juso iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta 8. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

40. Nalić Hasan iz Bijeljine, rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

41. Petrović Pantelija iz Bogutovog Sela, rođen 1884. godine, Jeger (lovac), BH FJB, 5. komp (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

42. Šehović Hasan iz Bijeljine, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

43. Vidović Risto iz Čađavice, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

44. Makić Matija iz Bukovice, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 307. 1915-11-05

45. Milinković Živan iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 307. 1915-11-05

46. Aličić Abdurahman iz Bijeljine, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta 2. komp.( BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

47. Alipitić Salko iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 3. komp.( BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

48. Andrić Adam iz Bijeljine, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

49. Berbić Mujo iz Janje, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 4. komp.( BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

50. Novaković Cvijetin iz D. Crnjelova, rođen 1891. godine, Korporal (desetar), 3. bošnj.  regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

51. Poskić Mehmed iz Koraja, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

52. Sabo Heinrich iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Korporal (desetar) ,3. bošnjačka  regimenta 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

53. Stojanović Savo iz Obarske, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 9. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

54. Toskić Salko iz Bijeljine, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 308. 1915-11-06

55. Dertunović Đulaga iz Janje, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

56. Galamboš Gyla iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

57. Aničić Drago iz D.Crnjelova, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

58.  Gligorović Stanko iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Sappeur (opkopar), Sapp.B  Nr1., 6 Marshkomp. B i H , Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

59.  Gruhonjić Ahmet iz Janje, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

60. Harčinović Zećir iz Bijeljine, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

61. Husejnbegović Sulejman iz Jabanuše, rođen 1893. godine, Korporal (desetar) 3. bošnjačka regimenta 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 322.1915-11-24

62. Jahić Hilmo iz Janje, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

63. Perić Jovan iz Suhog Polja, rođen 1882. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

64. Ilić Uroš iz Međaša, rođen 1878. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

65. Rustanbegović Tosun iz Janje, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnj. regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

66. Sviračević Mehmed iz Bijeljine, rođen 1895. godine,I nfanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 322.1915-11-24

67. Trišić Simo iz Magnojevića, rođen 1892. godine, Sappeur (opkopar), Sapp.B  Nr 4 , 6. komp. B i H , Verlustliste Nr. 322.1915-11-24,

68. Bojić Teodor iz Zabrđa, rođen 1890. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 329.1915-12-04,

69. Pantelić Simo iz Crnjelova, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 329.1915-12-04,

70. Pantelić Blagoje iz Crnjelova, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 329.1915-12-04,

71. Jovanović Gligor iz Tutnjevca, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnj. regimenta 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 334.1915-12-13,

72. Nikolić Milan iz Bijeljine, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 334.1915-12-13,

73. Savić Radovan iz Amajlija, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 334.1915-12-13,

74. Stevanović Milan iz Johovca-Batra, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnj. regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 334.1915-12-13,

75. Trišić Vaso iz V.Obarske, rođen 1885. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 334.1915-12-13,

76. Krstić Mihajlo iz Brodca, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta 13. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 337.1915-12-18,

77. Lukić Mihajlo iz Bukovice, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 337.1915-12-18,

78. Benović Krsto iz Bijeljine, rođen 1878. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta 1. komp.( BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

79. Džafić Hašim iz Bijeljine, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 13. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

80. Đokić Teodor iz Čađavice, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

81. Gajić Nikola iz Modrana, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

82. Jović Teodor iz Magnojevića, rođen 1889. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

83. Kajmaković Pero iz Modrana, rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

84. Marjanović Đoko iz Zagona, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

85. Murselović Husejn iz Koraja, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

86. Rikanović Pantelija iz Crnjelova, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 4. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 341.1915-12-23,

87. Babić Drago iz Popova, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 346.1915-12-30,

88. Gradaščević Emin iz Janje, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 13. komp.(BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 346.1915-12-30,

89. Radovanović Panto iz Ljeljenče, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.346.1915-12-30,

90. Rikanović Mirko iz Puškovca, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnj.  regimenta 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 346.1915-12-30,

 

Zarobljeni vojnici :

1. Đokić Mile iz Zagona, rođen 1885. godine, Jeger (lovac) , BH FJB, 2. komp (BH lovački bataljon) Verlustliste Nr. 301. 1915-10-26

2. Antonić Marko iz Zagona, rođen 1890. godine, Jeger (lovac) , BH FJB ,1. Komp.  (BH lovački bataljon) Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

3. Jovanović Obren iz Zabrđa, rođen 1887. godine, Jeger (lovac), BH FJB ,1. komp.   (BH lovački bataljon) Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

4. Marković Mihajlo iz Zabrđa, rođen 1890. godine, Jeger (lovac) , BH FJB ,7. komp.  (BH lovački bataljon) Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

5. Mikić Dimitrije iz Brodca, rođen 1889. godine, Jeger (lovac) , BH FJB ,5. komp.  (BH lovački bataljon) Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

6. Mujić Salkan iz Bijeljine, rođen 1886. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

7. Nikolić Mihajlo iz Bogutovog Sela, rođen 1886. godine, Jeger (lovac) , BH FJB, 3.  komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

8. Nikolić Pero iz Bogutovog Sela, rođen 1885. godine, Jeger (lovac) , BH FJB, 5. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

9. Radovanović Tomo iz Bogutovog Sela, rođen 1886. godine, Jeger (lovac),BH FJB, 3.  komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

10. Rakić Gajo iz Pipera, rođen 1893. godine, Jeger (lovac), BH FJB ,3. komp.  (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

11. Redžić Osman iz Koraja, rođen 1894. godine, Jeger (lovac), BH FJB ,3. komp.  (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

12. Rikanović Panto iz Puškovca, rođen 1893. godine, Jeger (lovac),BH FJB, 7. komp.   (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

13. Savić Simo iz Velinog Sela, rođen1894. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka   regimenta 7. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

14. Tešić Risto iz Bogutovog Sela, rođen 1887. godine, Jeger (lovac) , BH FJB, 3.  komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 306. 1915-11-03

15. Alimanović Ibro iz Bijeljine, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka   regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

16. Berberović Selim iz Bijeljine, rođen1894. godine, Infanterist (pješadinac) 3.  bošnjačka regimenta 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

17. Živković Pantelija iz Međaša, rođen1884. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka   regimenta 13. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 322. 1915-11-24

(nastaviće se)