Konstitutivni ili suvereni

Piše: Jusuf Trbić

Konstatovali smo da je neophodno utvrditi pravo značenje riječi na kojima počiva naš politički sistem, da bismo znali o čemu uopšte razgovaramo i raspravljamo. Vjerujem da se s tom konstatacijom nije teško složiti. Ali, čini se da to ne žele oni koji upravljaju ovom državom i njenim dijelovima, jer je haos u kojem se nalazimo za njih jedino prirodno stanje.

Jedan od termina koji svakodnevno čujemo i koji, kako se čini, predstavlja temelj sistema, jeste konstitutivnost naroda. O tome se svi slažu, na tome svi insistiraju. To bi značilo da su se tri naroda dogovorila da sastave (konstituišu) državu, pa bi, onda, mogli da se dogovore i da je dekonstituišu, što bi rekli današnji mudraci, to jest da je rasture. Ali, današnje države čine građani, a ne narodi, to jest etničke grupe. Da li su etničke grupe konsitutivne bilo gdje u svijetu, u Americi, Evropi, Aziji, bilo gdje? Ne, BiH je po tome jedinstven primjer, jer niko drugi u čitavom svijetu nema konstitutivne narode, niti ih želi, i niko nema etničko političko predstavljanje. Uz to, naši lideri stalno zaboravljaju da Ustav BiH, pored tri naroda, ima još dva “konstitutivna” elementa – građane i Ostale. Šta je s njima, gdje nestadoše, jesu li živi? A oni su, prema Dejtonu, garant ravnoteže između etničkog i građanskog.

Ali, da se vratimo konstitutivnosti naroda, koja je zapisana u Ustavu, a Ustav je aneks Dejtonskog mirovnog sporazuma. Najprije pitanje : gdje je taj Dejtonski sporazum, taj originalni papir, da se tačno utvrdi šta u njemu piše? Nema ga, nestao, izgubio mu se svaki trag. Da, originalni bosanski primjerak tog dokumenta nestao je, odnio ga vjetar, zagubila ga čistačica, ispario, ko zna šta se s njim desilo.Tek, nema ga, i niko ne zna gdje je i kako je nestao. Za sad niko i ne traži duplikat iz Dejtona ili Pariza, jer imamo prevod. Tačnije : svako ima svoj prevod. A, kako se ispostavilo, svako je prevodio onako kako njemu odgovara. O tome je pisao detaljno dr. Slaven Kovačević, koji je konstatovao jednu zapanjujuću činjenicu. “ Vidljivo je”, kaže on, “kako službena verzija Ustava BiH na engleskom jeziku, sa internet stranice OHR-a, ne sadrži termin “konstitutivni” ( engl. constitutive), već termin “konstituEntni” (engl constituent), što ima potpuno različito jezičko, a posebno pravno značenje. Riječ “constituent” je latinskog porijekla i znači : sastojak ili dio cjeline. Sad se postavlja veoma jasno pitanje : kako to da političke elite 22 godine koriste pogrešan termin “konstitutivni” i čak ga u svojoj upotrebi nadograđuju idejom “jednakopravnosti konstitutivnih naroda”, koja, zapravo, u civiliziranom svijetu ne postoji?”

A da stvar bude gora, i Ustavni sud BiH koristi se takvim prevodom, pa, kako navodi Kovačević, umjeto originalnog izraza : …država će funkcionisati u skladu s vladavinom prava” ” ( under the rule of law),  Ustavni sud kaže : “ u skladu sa zakonom”, ne navodeći o kojem se zakonu radi, jer je ta riječ napisana u jednini. Razlika između ta dva termina je ogromna, i sasvim je jasno da su  taj izraz, kao i pridjev konstitutivni, namjerno pogrešno prevedeni. Ostaje nam da apelujemo na Visokog predstavnika da objavi autentični prevod i obaveže sve političare da se toga drže.

Jer, “konstitutivnost naroda” se odomaćila kod nas, a nakon toiliko godina, ni stranci od toga ne prave pitanje. Međutim, kad dođe do zvaničnih stavova, stvari se mijenjaju. Evropska komisija dostavila je još početkom januara 2018. godine dodatna pitanja na Upitnik Bosni i Hercegovini u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, i izrazila čuđenje zbog upotrebe takvog termina .

“Šta je pravna osnova za princip “konstitutivnih naroda” i u kakvoj je on vezi sa principom jednakosti svih građana, neovisno o njihovoj etničkoj pripadnosti, kao što je određeno pravnom stečevinom EU”, pitala je Komisija. S dobrim razlogom, naravno, jer je taj ( nekadašnji sovjetski) princip nespojiv sa građanskim društvom kakvo imaju sve zemlje Evrope. Jasno je i to da s “konstitutivnim narodima” BiH ne može ući u  Evropu, što konstatuje i Evropska komisija, kao što je to učinio i Evropski sud za ljudska prava u predmetu “Zornić protiv BiH” : …”Sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu BiH osigurati pravo da se kandidira na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda BiH, bez diskriminacije po osnovi etničke pripadnosti….” Sud takođe smatra da okolnosti pod kojima se pristalo na “konsitutivne narode” više ne važe, pa se mora pristupiti uspostavljanju građanskog društva, jer princip konstitutivnosti naroda ne postoji ni u jednoj drugoj državi. Kako kaže prof. Ivo Komšić : “Ta društva su građanska, sa izrazitim osjećajem za ljudska prava i ravnopravnost. Države su demokratske, sa zakonodavstvom koje štiti najviše društvene vrijednosti. Niti jedna evropska država ne podržava društvene podjele i segregacije. Tim državama je potpuno nepoznato dijeljenje njihovih građana, bez obzira kojem narodu pripadaju, na etničkim ili vjerskim principima.” Dakle, koncept “konstitutivnih naroda” nema mjesta u Evropi.

Uz sve ovo, odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti, to jest ravnopravnosti naroda na cijeloj teritopriji BiH, praktično je poništila ovaj princip.. Ali, naše lidere nije briga ni za Evropu, ni za Ustavni sud, za njih je građansko društvo babaroga kojom plaše pripadnike svojih plemena. Dodik trvdi da je ideja građanskog društva uperena direktno protiv RS-a, jer to donosi pravilo : jedan građanin-jedan glas, pa bi Srbi bili preglasani u BiH. Ali im nimalo ne smeta da tu istu ideju provode dosljedno u RS-u, gdje su u većini, pa preglasavaju druga dva naroda ( o građanima i Ostalima da i ne govorimo) kako požele.  Dragan Čović je otišao čak dotle da zalaganje za građansko društvo, koje ima cijeli svijet, naziva “puzajućim šerijatom”. Kao, svi mogu imati takav sistem, i cijela Evropa, i Amerika, i i svijet, pa čak i Srbija, i Hrvatska i dijelovi BiH pod vlašću HDZ-a, ali, eto, Bošnjaci ne mogu.

Ali, tu je sve jasno : ovaj koncept služi dovršenju ratnih ciljeva, stvaranju zasebnih teritorija za tri naroda i konačnom cijepanju i podjeli države. Zbog toga Čović i njegovi trabanti, uz Dodikovu pomoć,  trube o federalizaciji BiH, jer znaju da bi to bio konačan kraj naše države. Ali, ako je konstitutivnost naroda tako dobra, zašto to ne učine u Srbiji ili u Hrvatskoj, već tamo insistiraju na građanskoj državi? Zar ne bi Srbi u Hrvatskoj ili Bošnjaci u Srbiji mogli biti konstitutivni, upravo onako kako se to traži od Bosne?

Prof. Senadin Lavić” kaže : ” Umjesto etničko-teritorijalnog koncepta “konstitutivnosti naroda”, treba uvesti koncept  ravnopravnosti građana na svakom dijelu države BiH.” Rekli bismo : kao što se radi u svakoj normalnoj državi u Evropi i svijetu.

I još nešto : čuli smo mnogo puta izraz “ suvereni narodi”, što je takođe dio đavoljeg rječnika koji uništava Bosnu. Šta je suverenost? To je “potpuna, apsolutna nezavisnost jedne države ili naroda na vlastitom teritoriju ( Anić : Rječnik hrvatskog jezika), pri čemu se riječ “narod” tretira kao nacija, politički narod, skup svih građana jedne države.  Ili : “Vrhovna vlast, nezavisna država… ( Bujas : Engl.-hrv. rječnik). Dakle, suverene mogu biti samo države, to jest svi građani, a nikako etničke grupe unutar države. To bi morali znati svi, a pogotovo  bošnjački i bosanski političari, koji nikako da shvate da pogrešnim riječima efikasnije ubijaju državu nego granatama.

 

                                          ( Slijedi : I riječi ubijaju, zar ne?)