Piše: Saud Grabčanović

Predskazanje Hasana Kjafije Pruščaka

Hasan Kafi je bio prvi ugledni alim (naučnik) koji je predskazivao neminovnu propast Osmanske carevine zbog toga što se tadašnja osmanska elita odala ponašanju koje se u islamu smatra nemoralnim. Pruščak je imao hrabrosti ukazati na pravo stanje stvari u državi, te jasno i glasno iznijeti svoja kritička mišljenja i konkretne prijedloge za uspješno prevazilaženje tih problema. On je tvrdio da je polazna tačka u renesansi i napretku tadašnjeg osmanskog društva ispravno i čvrsto vjerovanje, kao osnova opšteg društvenog morala. Zato je,  po njemu, potrebno vratiti se korijenima islama. Kafija je zajedno sa našim prvim istoričarem Pečevijom, njegovim savremenikom, kritikovao negativne i dekandentne procese koji su se u to vrijeme odvijali u Osmanskom carstvu i podrivale ga iznutra. Bilo je to u teško i turbulentno vrijeme kada je Osmansko carstvo zapalo u veliku ekonomsku krizu i recesiju koju je izazvao pad vrijednosti akče, novca u tadašnjem carstvu. Kao neminovna poslijedica ekonomske krize nastupila je i kriza u svim sferama života u tadašnjem Carstvu. Dok nam Pečevija u svom radu opisuje tešku ekonomsku i finansijsku situaciju, pojavu mita, korumpiranost osmanskih zapovjednika, zanemarivanja vojske i raje, te rušilačkih pobune, Kafija nam govori o opštoj krizi morala i nepoštivanju osnovnih islamskih vrijednosti. Nepravilnosti u sistemu funkcioniranja tadašnjeg Osmanskog carstva su bile primijećene i analizirane tek od strane nekih rijetkih pojedinaca,kakav je bio i naš Hasan Kafija-Pruščak. U ta su vremena nastale prve političke poslanice kakve predstavljaju i neki Kjafijini radovi  u kojima su autori željeli upozoriti sultane na negativne promjene u osmanskoj državi koje je razaraju i urušavaju iznutra. Želja autora je bila da se zadrže zakoni, pravila i običaji iz vremena vladavine slavnog sultana Sulejmana Veličanstvenog  (Zakonodavca, 1520–1566) koje je uzimano kao „zlatno doba“ Osmanskog carstva.

Vakufi  Hasana Kjafije Pruščaka

Hasan Kafi (Kjafija) Pruščak je upamćen kao veliki vakif. On je za svog života podigao u svom rodnom mjestu više svojih zadužbina. Kjafija je u Akhisaru ( Pruscu ) izgradio : džamiju, medresu, mekteb i han. Takođe je za potrebe svojih vakufa izgradio vodovod i doveo vodu sa vrela udaljenog oko šest kilometara od Prusca.

Izbor mudrih izreka   Hasana Kjafije Pruščaka:

 

“Najvrjednije zakopano blago je ljubav u srcima ljudi.”

“Povući se na vrijeme bolje je nego ustrajati u nevrijeme.”

“Čudim se onom ko kupuje robove za novac,a ne kupuje slobodne ljude svojim velikim djelima.”

“Čovjek treba biti rob dobročinstva.”

“Junak je drag i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci.”

“Strpljenje je oružje pobjede”

“Strpljenje su stepenice, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva.”

“Nema vodiča kao što je razum, čuvara kao što je pravda, mača kao što je istina, niti pomoći kao što je iskrenost.”

“Nema vlasti bez ljudi, ljudi bez materijalnih dobara, materijalnih dobara bez prosperiteta, niti prosperiteta bez pravde i dobre politike.”

 

 Ove mudre izreke našeg velikog filozofa izrečene prije više od 450.godina i dan danas fasciniraju njegove čitatelje. Uprkos prohujalim vijekovima one predstavljaju trajne i neprolazne vrijednosti koje su i danas aktuelne u našem životu i na ovim prostorima.