Piše: Jusuf Trbić

Već tradicionalni načuni skup, koji se pod motom “ Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci” već devetu godinu održava u Sarajevu, u organizaciji BZK “Preporod” BiH, ponudio je i ovoga puta osmišljen i koherentan odgovor na aktuelnu političku krizu koja prijeti da sasvim razori hiljadugodišnje biće Bosne. Brojni istaknuti naučni radnici analizirali su različite aspekte mračnog stanja bosanske zbilje, uz posebno  naglašavanje  slabosti i nedostataka bošnjačke i bosanske politike, koja svojom nedosljednošću, neznanjem i nesnalaženjem samo doprinosi pogubnoj etničkoj podjeli države i društva. Bez Bosne nema Bošnjaka, naglašeno je više puta, bez Bosne kao oličenja jedinstva u različitostima i države koja prihvata demokratske, građanske i sekularne standarde savremene Evrope.

Imao sam čast da već šesti put učestvujem u radu ovog eminentnog skupa i da se družim sa ljudima iz intelektualne elite BiH, poput akademika Rusmira Mahmutćehajića, prof. dr. Esada Zgodića, prof. dr. Senadina Lavića, prof. dr. Safeta Bandžovića, prof. dr. Amre Muhamedagić. prof. dr. Sanjina Kodrića  i drugima.  Ovoga puta moja tema je bila : “Etničke politike i razaranje Bosne”. U mojoj novoj knjizi političkih eseja “Tri boje tame” možete pročitati moje priloge na dosadašnjih pet susreta.

Sa skupa je upućena snažna podrška javnosti i političarima da je krajnje vrijeme da se okrenemo modernoj Evropi i prevazilaženju okova etno-religijske podjele koja  nam je nametnuta nakon raspada bivše Jugoslavije. Odgovor onih kojima je Bosna jedina domovima mora biti odlučno jedinstvo svih probosanskih političkih i intelektualnih snaga, zasnovan na savremenih demokratskim standardima slobode, jednakosti i jednakih prava svih ljudi i etničkih grupa. Naučni radovi sa dosadašnjih devet susreta dobra su osnova za teorijsku i intelektualnu zasnovanost novih politika kojima je cilj spas Bosne i bosanstva.