Piše: Jusuf Trbić

Ovogodišnji opštinski izbori, koji su zbog corona virusa odgođeni za 15. novembar, biće održani u posebnim uslovima, ako ih neki jači val pandemije opet ne odgodi. Opšti izbori u susjednim zemljama, Srbiji i Hrvatskoj, pokazali su da se  taj posao može obaviti i u vanrednim uslovima. Doduše, ti izbori su održani u ljetnom periodu, pa su glasači mogli čekati napolju i držati neophodnu distancu, a kako će biti u hladnom i kišovitom novembru – ostaje da se vidi. Ali, virus je poremetio mnogo toga u čitavom svijetu, pa se život, uprkos svemu, ipak nastavlja.

A opštinski izbori u BiH biće veoma važni, jer će odrediti glavne pravce svakodnevnog života za naredne duge četiri godine. Posebno će to biti važno za one koji su manjina, poput Bošnjaka i Hrvata u RS-u ili Srba u Federaciji BiH, kojima na svakim izborima ostaje da se hvataju za slamku spasa. Jer, onaj ko ne bude imao predstavnike u opštinskim parlamentima, naći će se na rubu opstanka. Izborni mehanizam je, u takvim slučajevima, jednostavan : opštinske skupštine imaju određen broj odbornika, u Bijeljini je to 31, pa ako ne budu izabrani Bošnjaci, njihova mjesta će zauzeti Srbi. Isto to važi i za sve druge. To, opet, znači da svaki Bošnjak u Bijeljini, Srbin u Sarajevu ili Hrvat u Tuzli, koji ne izađe na izbore i ne glasa, praktično daje svoj glas pripadniku većinskog naroda. Treba li reći da je, u cijelom svijetu, glasanje na izborima ne samo građanska dužnost, već i obaveza, pa se u nekim državama neizlazak na birališta zakonski kažnjava. Ali, mnogo veću kaznu dobijaju oni koji tu žive, jer se neodgovornost pojedinaca njima prebija preko leđa.

U Bijeljini je to očigledno. Ako na svakim izborima u gradu glasa  od 600 do hiljadu Bošnjaka, a ima ih najmanje desetak hiljada s pravom glasa, u Bijeljini i širom  svijeta, to je katastrofalna neodgovornost koja nema opravdanja. U Janji je taj procenat uvijek znatno veći, ali opet ima mnogo onih koji izostanu s glasanja. Zašto ne glasaju? Kad nekome od takvih ljudi postavite to pitanje, najčešći odgovori su : svi su oni isti, nemam za koga da glasam, političari kradu, ili : ja nisam ni od koga ništa dobio. Treba li pomenuti kako je mnogima, naprosto, mrsko da odvoje pola sata ili manje da odu do svog glasačkog mjesta, koje je uvijek blizu njihove kuće, ili da skinu prijavu i obrazac za glasanje s interneta i pošalju ga.  Naša politika i političari su uvjetovani našim nakaradnim sistemom, koji se, bez volje glasača, ni u čemu ne može promijeniti. Jer, političare biraju glasači, oni mogu da ih kazne za loš rad ili nagrade za dobar. Izbor Željka Komšića u Predsjedništvo BiH pokazao je kako jedan potez olovkom može biti sudbonosan za državu. Jer, da je izabran Dragan Čović, to bi za BiH bila katastrofa. Takve stvari su još očiglednije na lokalnim izborima : manjinske zajednice, poput Bošnjaka u svakoj opštini RS-a, ionako su  na rubu opstanka. Bez predstavnika u opštinskim skupštinama, ma kakvi oni bili, osuđeni su na propadanje, jer je politička logika neumoljiva : vrijediš onoliko koliko si predstavljen u vlasti. Sa samo dva odbornika, Bošnjaci u bijeljinskoj opštini učinili su mnogo. Da ih je 5 ili šest, bez njih se ništa ne bi moglo odlučiti, a bili bi višestruko povećani i zaposlenost, i kilometri asfalta, i broj stubova električne rasvjete i mnogo šta drugo. Povećanje broja odbornika bilo bi dobitak za sve Bošnjake, smanjenje – gubitak koji bi osjetili na svojoj koži svi koji ovdje žive.

Čini se da su mnogi naši ljudi zarobljenici neshvatljive nebrige za sopstvenu državu i zavičaj, pa ne žele i ne mogu razumjeti da od njih zavisi sve. Na kraju i njihova sopstvena egzistencija i budućnost pokoljenja koja dolaze. Čini mi se da je posljednji čas da shvatimo šta glasanje znači. Jer, za popravni možda nećemo imati vremena.

 

                                         Kako se prijaviti za glasanje?  

               Da biste dobili glasački materijal, treba najprije da se prijavite . Oni koji žive u zavičaju prijavljeni su samim posjedovanjem ličnih dokumenata, a oni koji žive u inostranstvu moraju se prijaviti za svake izbore.

               Dakle, oni  koji žive u Bijeljini i Janji i imaju našu ličnu kartu, već su prijavljeni za glasanje, i dovoljno je da odu na glasačko mjesto i obave svoju dužnost. To se odnosi i na sve koji trenutno žive u inostranstvu, a imaju ovdašnja lična dokumenta,  ako budu u zavičaju na dan glasanja ( prijavili su se za glasanje putem pošte, a nisu glasali) – i oni mogu pristupiti glasanju u Bijeljini. 

             Ostali, koji žive privremeno u inostranstvu, treba da popune obrazac za prijavu glasanja – Prijavni obrazac PRP-1, koji se može skinuti sa stranice Centralne izborne komisije (CIK) BiH, i taj obrazac treba da popuni svako ko ima državljanstvo BiH i ko je punoljetan. Obrazac ne mora svako sam popuniti, to može učiniti za njega bilo ko, čitko i jasno, štampanim slovima, a glasač mora da ga potpiše, i to ISTO ONAKO KAKO SE POTPISAO NA LIČNOM DOKUMENTU ČIJU FOTOKOPIJU ŠALJU ( lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Dakle, kad popunite obrazac, pogledajte kako ste se potpisali na dokumentu čiju kopiju šaljete, pa se potpišite IDENTIČNO:

    Jedini dokument koji vam je potreban uz ovaj obrazac jeste fotokopija  (skenirana) lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ( bez ovjere). Na obrascu treba da popunite sve rubrike, osim tačke 9 i 10, jer se to odnosi na one iz Brčko Distrikta. Na početku treba da popunite rubriku : Status u kojem boravite izvan BiH. Ogromna većina su oni pod tačkom 1 – Privremeni boravak izvan BiH. Tu spadaju svi koji ne žive u BiH, a imaju njeno državljanstvo i posjeduju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Na kraju reda to treba označiti znakom X.  Pod broj 2 – Status izbjeglog lica iz BiH – spadaju samo oni koji nemaju važeće dokumente BiH.

    U rubriku Podaci o prebivalištu u BiH treba upisati : opština prebivališta – Bijeljina, naseljeno mjesto – Bijeljina ili Janja, pa onda ulica i broj na koji je građanin prijavljen. Oni koji nemaju lična dokumenta BiH (nisu ih još izvadili ili imaju stara dokumenta ) i upisani su kao izbjegla lica iz BiH ( rubrika A-2), upisuju adresu na kojoj su bili prijavljeni po popisu 1991. godine.

     U rubriku pod oznakom D treba da napišete adresu na koju će vam dostaviti glasački materijal, tamo gdje boravite danas.

    I na kraju : svi koji žive u inostranstvu, a imaju naša lična dokumenta, dostavljaju kopiju jednog od tih dokumenata. Oni koji lična dokumenta nemaju  (izbjegla lica) moraju dostaviti i dokaze o državljanstvu i prebivalištu.

    Za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam 24 sata dnevno dva telefona Info-centra pri Centralnoj izbornoj komisiji : 033 251-331 i 033 251-331, kao i na mail mirzajun@gmail.com.

  Na linku ispod možete vidjeti PRP-1  obrazac.

https://www.izbori.ba/Documents/Opci_izbori_2018/Ob/PRP_1-BH_Obrazac_za_glasanje_izvan_BiH-bos.pdf

NAPOMENA :

        Krajnji rok da se prijavite za glasanje je 1. septembar 2020. godine.