Jednom kad beskrajna riječ proguta svemir cio

Počeće naša sopstvena vječnost

Naše nevidljivo umiranje svijeta

Spojiće se naša čela dok sanjaju dubinu

Prsti moje i tvoje krvi u tom će se snu dodirnuti

 

Kad dan se izgubi sasvim u vodi zaborava

Bićemo dvije zvijezde koje se ponorom hrane

I tonu jedna u drugu kao nebo u vodu

 

Kad se naša imena uliju u tišinu

Zagrlićeš me kao što mrak

Grli lampu koja dogorijeva

I spustiti glavu u mezar mog srca

 

Kad se ugase zvuci u dubokom zvonu noći

I vidik potone  u ugašene zvjezdane oči

Hoće li svjetlost ikada više pronaći naša lica

(Jusuf Trbić)