Eksperti: Granična policija ne treba saglasnost entiteta za pojačanu kontrolu bh. granice

Vlada bh. entiteta Republika Srpska odbacila je najave ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da bi pripadnici Federalne uprave policije mogli biti angažirani na čuvanju granice Bosne i Hercegovine i na dijelovima gdje granica prelaz uz taj bh. entitet.

Vlada RS je naložila entitetskom Ministarstvu unutrašnjih poslova da “svim raspoloživim sredstvima, spriječi prisustvo i djelovanje pripadnika drugih policijskih agencija u BiH na teritoriji Republike Srpske bez saglasnosti Vlade RS”.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić prije toga je na konferenciji za medije upitan „da li će pripadnici FUP-a biti upućeni na granične prijelaze koji se nalaze u Republici Srpskoj“ rekao da će oni biti podređeni Graničnoj policiji BiH.

“Oni nemaju ništa s nadležnostima MUP-a RS. Samo će raditi pod nadzorom Granične policije BiH na zaštiti granice”, kazao je Mektić.

Eksperti ističu da su iz Vlade RS upravu kada kažu da policija jednog entiteta nema pravo da radi na području drugog entiteta, ukoliko to ne zatraži Državno tužilaštvo ili Sud, jer su njihove ovlasti iznad entitetskih zakona, ili ukoliko policija jednog entiteta ne zatraži ispomoć kolega iz drugog entiteta, ali da to pravilo ne važi u slučaju čuvanja granice Bosne i Hercegovine, jer je granica i granični pojas vlasništvo države Bosne i Hercegovine, a ne entiteta.

„Međunarodne granice Bosne i Hercegovine su vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne Republike Srpske, pa prema tome Granična policija BiH može zatražiti da u izvršavanju njihovih zadataka pomognu i druge policijske agencije u zemlji“, kaže za Patriju dekan sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu profesor Nedžad Korajlić.

„Dakle, granica i granični pojas nisu vlasništvo entiteta već države, pa prema tome nije potrebna saglasnost RS-a za angažiranje bilo kojih agencija koje bi eventualno pružile pomoć Graničnoj policiji u čuvanju bh. granice“, ističe profesor Korajlić.

Stav GP BiH

Na upit da li je Graničnoj policiji BiH potrebna saglasnost entitetskih MUP-ova u slučaju angažiranja drugih policijskih agencija na čuvanju bh. granice, iz Granične policije BiH u komentaru Patriji objašnjavaju:

„Nakon godinu pojačanih mjera na granici i gotovo iscrpljenih ljudskih i materijalno – tehničkih resursa, Granična policija BiH aktuelno se suočava s enormnim pritiskom migranata na istoku i sjeveroistoku Bosne i Hercegovine s nedostatkom od 534 policijskih službenika i povećanom frekvencijom putnika na svim graničnim prijelazima. Zbog navedenog neophodna nam je podrška drugih policijskih agencija u BiH, osobito u angažmanu policijskih službenika, zbog čega posebno bitnim smatramo međuagencijsku saradnju na rješavanju problema ilegalnih migracija za dobrobit svih građana u BiH.

Aktuelno je kao ispomoć organizacionim jedinicama Granične policije BiH na granici sa Srbijom i Crnom Gorom (istok i sjeveroistok BiH) vanredno angažirano 220 policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Granične policije BiH. Ovi policijski službenici angažirani su u skladu s odlukama ministra sigurnosti donesenim u skladu s članom 19. Zakona o GPBiH (službenici DKPT i SIPA), na osnovu sporazuma GPBiH i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sačinjenog na osnovu člana 18. Zakona o GPBiH (službenici MUPRS-a) i odlukama direktora GPBiH (službenici GPBiH).

Aktivnosti policijskih službenika angažiranih u nadzoru državne granice u potpunosti su u skladu s važećim zakonskim propisima i usmjerene su isključivo na sprječavanje ilegalnih prelazaka državne granice i poduzimanja mjera odvraćanja od namjeravanog ilegalnog prelaska granice državljana zemalja visokog migracijskog rizika. Iste aktivnosti nisu na bilo koji način utjecale na nadležnosti, ovlasti i aktivnosti drugih policijskih agencija u BiH. Granična policija BiH u potpunosti poštuje stvarnu, teritorijalnu i mjesnu nadležnost svih policijskih agencija u BiH, što će činiti i u perspektivi na način propisan ustavima i zakonima.“

Šta kaže Zakon o graničnoj kontroli BiH

Granica Bosne i Hercegovine i njeno osiguravanje definisana je Zakonom o graničnoj kontroli BiH, kao i drugim državnim zakonima.

Zakon o graničnoj kontroli definiše:

a) Granična linija je linija koja razgraničava teritoriju Bosne i Hercegovine od teritorije susjednih država na kopnu, moru, rijekama i jezerima, utvrđena u skladu s međunarodnim ugovorom

c) granični pojas je područje koje se prostire do 10 kilometara od granične linije u dubinu teritorije BiH;

d) zaštitno područje je pojas koji se prostire do 300 metara od granične linije u dubinu teritorije

Član 4. istog zakona definiše i organe koji obavljaju graničnu kontrolu bh. granice:

1. Granična kontrola je u nadležnosti GPBiH.

2. Poslove granične kontrole obavljaju policijski službenici GPBiH.

4. U obavljanju poslova granične kontrole GPBiH sarađuje s drugim državnim organima u BiH.

 

(nap.ba)