Popis 2013: BiH ima 3.531.159 stanovnika, a najviše ljudi živi u Sarajevu

Agencija za statistiku BiH danas je zvanično objavila rezultate popisa stanovništva iz 2013. godine. BiH ukupno ima 3.531.159 stanovnika, od čega FBiH 2.219.220, a Republika Srpska 1.228.423 stanovnika. Distrikt Brčko ima 83.516 stanovnika.

Najveći grad je Sarajevo sa 275.524 stanovnika u četiri gradske općine, a zatim slijedi Banja Luka sa 185.042, Tuzla 110.979, Zenica 110.663, Bijeljina 107.715 i Mostar 105.977 stanovnika. Ovi gradovi su jedini sa više od 100.000 stanovnika.

Sarajevo je najveći grad, a Banja Luka najveća općina u državi.

Gustina naseljenosti govori da u BiH u prosjeku živi 68,9 stanovnika po kvadratnom kilometru, a od općina se ističu Istočni Drvar sa najmanje stanovnika po km2 – tek 1,05, dok je na suprotnom kraju liste sarajevska općina Novo Sarajevo kao najmnogoljudnija sa 7.085 stanovnika po kvadratnom kilometru.

Kada je riječ o spolnoj strukturi – žena je u BiH više nego muškaraca – 50,94 posto, dok je muškaraca 49,06.

 

U BiH živi 50,11% Bošnjaka, 30,78% Srba i 15,43% Hrvata

Konačni podaci popisa stanovništva koji su objavljeni danas pokazali su da u BiH živi 50,11 posto Bošnjaka, 30,78 posto Srba i 15,43 posto Hrvata.

Kada je riječ o etničkoj strukturi stanovništvo u BiH čini 50,11 posto Bošnjaka, kojih je u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine više za sedam posto.

Srpskog stanovništva u BiH je 30,78 posto, što je manje za oko jedan posto u odnosu na popis iz 1991. godine.

Prema popisu, u BiH živi 15,43 posto Hrvata, što je manje za dva posto u odnosu na popis iz 1991. godine. Procenat stanovništva koje se nije izjasnilo u nacionalnom smislu je 0,77 posto.

U FBiH živi 70,4 posto Bošnjaka, 22,4 posto Hrvata i 3,60 posto Srba.

U Republici Srpskoj živi 81,51 posto Srba, 2,41 posto Hrvata i 13, 99 posto Bošnjaka.

U Distriktu Brčko živi 42,36 posto Bošnjaka, Hrvata 20,66 i Srba 34,58 posto.

Od ukupnog broja stanovnika 59,4 posto čine žene, a 40,6 posto su muškarci.

(klix.ba)