Piše Jusuf Trbić         

Oktobarski lokalni izbori su sve bliži, a politička atmosfera u BiH već počinje da ključa. To je svojevrstan pokazatelj koliko su ovi izbori važni. Vlast RS-a čini očajničke napore da zaustavi Bosnu na putu ka Evropi, da je pocijepa i onesposobi, a za sve to ima nesebičnu pomoć srpskih lidera iz Beograda. Kao što smo i pretpostavljali, za njih su Bošnjaci koji žive u manjem entitetu glavni kamen spoticanja i prema njima se sve jače ispoljava mržnja i sve više sprovodi diskriminacija. Dodik i njegovi trabanti otvoreno pljuju po svemu bošnjačkom i bosanskom, a toj hajci se, neočekivano, pridružuju sve više i lideri Saveza za promjene, na čelu s Ivanićem i Bosićem. Nisu pošteđena ni djeca, pa vlast uporno negira bosanski jezik u školama, a na proteste roditelja i javnosti niko se i ne obazire. Ne smeta im ni činjenica da je bosanski jezik ustavna kategorija, da to potvrđuju i Viski predstavnik i svi ostali iz međunarodne zajednice, da je odluka Ustavnog suda sasvim jasna, i da tim jezikom, prema rezultatima popisa, govori više od polovine stanovnika BiH. Naravno, popis je poslužio za još jedno podmetanje noge Bosni, jer se vlastima u RS-u i Srbiji čini da nisu pobili i protjerali dovoljno Bošnjaka, pa  su, eto, ugroženi rezultati genocida i etničkog čišćenja, kojima je stvoren najveći srbijanski ratni plijen na tlu BiH.  Kako kaže Dodik, za Srbe je  neprihvatljivo da Bošnjaka bude više od 50 posto. I gotovo.

Pitanje je šta će ostrašćena nacionalistička vlast RS-a  još učiniti do izbora, a ne treba sumnjati da će Bošnjaci i dalje biti glavna meta. Da li je to njima dovoljno da na izbore izađu u većem broju nego do sad – ostaje da se vidi. Jer, kako je davno zapisao Evlija Čelebija, “Bošnjaci nisu glupi, samo im pamet sporo dolazi.” Pa nikako da shvate da se danas samo glasanjem na izborima mogu izboriti za sebe, svoje potomstvo, svoj zavičaj, svoju domovinu. Nikako drugačije. Treba znati : Bošnjaka će u RS-u biti u mjeri u kojoj učestvuju u vlasti, ni manje, ni više. Ako ih tamo nema, neće ih biti nigdje. Hoćemo li izgubiti i tog jednog odbornika u bijeljinskoj Skupštini, hoćemo li sve svoje prepustiti bez borbe, bez otpora? Zar je glasanje toliko naporno, toliko bolno, da samosvjesni Bošnjaci ne mogu odvojiti petnaest minuta ili pola sata za to, a mogu sate i sate za praznu rodoljubivu priču uz meze, rakiju i pivo? Uzimam sebi pravo da postavim takvo pitanje, jer ja godinama ulažem ogroman trud i vrijeme u ono što radim, a ne očekujem i ne tražim nikavu satisfakciju za to, poput onih naših ljudi koji kažu da neće glasati jer oni, eto, “ni od koga ništa nisu dobili.” A šta to u RS-u mogu dobiti ako na glasanje ne izlaze, pa Bošnjaci imaju jednog ili ni jednog predstavnika u vlasti? I zar neko treba da im nešto da, da im udijeli sadaku, da im plati, da bi ispunili svoju osnovnu građansku i patriotsku dužnost?

Apelujem na sve ljude iz Bijeljine i Janje da malo razmisle o onome što nas čeka. U zavičaju su vaše kuće i avlije, vaše familije i prijatelji, vaši životi i uspomene. Nemojte dozvoliti da vam to sutra neko oduzima, jer vi niste htjeli da glasate za sebe i svoje najbliže. Mrsko vam bilo. Treba da znate da je ova vlast na zalasku spremna na sve, a prve njene žrtve, u očajničkoj borbi za položaj, biće Bošnjaci koji ovdje žive. Hoćete li to dopustiti?

Pozivam posebno sve naše ljude, Bošnjake, Srbe, Hrvate, Rome i sve ostale, koji žive u inostranstvu, da se prijave za glasanje. Nema još mnogo vremena, krajnji rok je 19. juli. Evo još jednom uputstva koje smo već objavili, za one koji se još nisu prijavili.

 

Kako se prijaviti za glasanje?

  

               Da biste dobili glasački materijal, treba najprije da se prijavite . Oni koji žive u zavičaju prijavljeni su samim posjedovanjem ličnih dokumenata, a oni koji žive u inostranstvu moraju se prijaviti za svake izbore.

               Dakle, oni  koji žive u Bijeljini i Janji i imaju našu ličnu kartu, već su prijavljeni za glasanje, i dovoljno je da odu na glasačko mjesto i obave svoju dužnost. To se odnosi i na sve koji trenutno žive u inostranstvu, a imaju ovdašnja lična dokumenta,  ako budu u zavičaju na dan glasanja ( prijavili su se za glasanje putem pošte, a nisu glasali) – i oni mogu pristupiti glasanju u Bijeljini. 

             Ostali, koji žive privremeno u inostranstvu, treba da popune obrazac za prijavu glasanja – Prijavni obrazac PRP-1, koji se može skinuti sa stranice Centralne izborne komisije (CIK) BiH, i taj obrazac treba da popuni svako ko ima državljanstvo BiH i ko je punoljetan. Obrazac ne mora svako sam popuniti, to može učiniti za njega bilo ko, čitko i jasno, štampanim slovima, a glasač mora da ga potpiše, i to ISTO ONAKO KAKO SE POTPISAO NA LIČNOM DOKUMENTU ČIJU FOTOKOPIJU ŠALJU ( lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Dakle, kad popunite obrazac, pogledajte kako ste se potpisali na dokumentu čiju kopiju šaljete, pa se potpišite IDENTIČNO:

    Jedini dokument koji vam je potreban uz ovaj obrazac jeste fotokopija  (skenirana) lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ( bez ovjere). Na obrascu treba da popunite sve rubrike, osim tačke 9 i 10, jer se to odnosi na one iz Brčko Distrikta. Na početku treba da popunite rubriku : Status u kojem boravite izvan BiH. Ogromna većina su oni pod tačkom 1 – Privremeni boravak izvan BiH. Tu spadaju svi koji ne žive u BiH, a imaju njeno državljanstvo i posjeduju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Na kraju reda to treba označiti znakom X.  Pod broj 2 – Status izbjeglog lica iz BiH – spadaju samo oni koji nemaju važeće dokumente BiH.

    U rubriku Podaci o prebivalištu u BiH treba upisati : opština prebivališta – Bijeljina, naseljeno mjesto – Bijeljina ili Janja, pa onda ulica i broj na koji je građanin prijavljen. Oni koji nemaju lična dokumenta BiH (nisu ih još izvadili ili imaju stara dokumenta ) i upisani su kao izbjegla lica iz BiH ( rubrika A-2), upisuju adresu na kojoj su bili prijavljeni po popisu 1991. godine.

     U rubriku pod oznakom D treba da napišete adresu na koju će vam dostaviti glasački materijal, tamo gdje boravite danas.

    I na kraju : svi koji žive u inostranstvu, a imaju naša lična dokumenta, dostavljaju kopiju jednog od tih dokumenata. Oni koji lična dokumenta nemaju  (izbjegla lica) moraju dostaviti i dokaze o državljanstvu i prebivalištu.

    Za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam 24 sata dnevno dva telefona Info-centra pri Centralnoj izbornoj komisiji : 033 251-331 i 033 251-331.

  Na našoj stranici možete pogledati kako izgleda pravilno popunjen obrazac.

NAPOMENA :

        Krajnji rok da se prijavite za glasanje je 19. juli 2016. godine.

glasanje