Kad kolebljivi časovnici

Najzad otkucaju ponoć

Siđi u ponor svog lica

Na dno

Tamo gdje je hladno i mračno

I gdje svaka boja

Prestaje da pjeva

 

Povedi sve svoje riječi

Svoje vjerne sluge

Svoje saputnice gorke

 

Zapali jednu od njih

Kao drvce  šibice

Baklju za jedan tren

Da ti silazak obasja

 

Kad sagori zapali drugu

Pa treću i tako redom

Kad izgore sve

I ona posljednja

I najmanja

I ona davno izgovorena

I nečujna

I već zaboravljena

Vrati se slobodan i šutljiv

Kao vazduh

 

Na tvrdom kamenu

Ležaj raspremi

Pa lezi i pusti oči

Da nebesima lutaju

I gledaju neumoljivu noć

Kako se spušta

Na život

Na  uspomene

Jusuf Trbić