Piše : Jusuf Trbić

PRIJAVITE SE!

Pozivam još jednom sve naše sugrađane, Bijeljince i Janjarce, koji žive ili borave u inostranstvu da se do kraja ovog mjeseca prijave za opštinske izbore koji će se održati 15. novembra.  Kao što je poznato, oni koji žive u zavičaju mogu jednostavno izaći na glasanje toga dana, ali oni koji su u inostranstvu moraju se prijaviti da bi mogli glasati. Rok za prijavu traje do 1. septembra.

Za nas koji živimo u domovini lokalni izbori su svaki put pitanje opstanka. Naši čitaoci moraju shvatiti da se u opštinama, u lokalnim zajednicama, ne vodi politika, to se radi na nivou entiteta i države, ovdje je riječ o osnovnim životnim pitanjima, o tome možemo li živjeti u svom zavičaju ili ne. Najmanje što građani mogu i moraju učiniti jeste da glasaju. To je jedina patriotska i ljudska obaveza koju treba da ispune u ovom vremenu, a pogotovo se to odnosi na one koji ničim drugim ne mogu pomoći zavičaju, narodu i državi. Prijavljivanje i glasanje je jednostavno, iziskuje samo minimum truda, i svako to lako može učiniti, ako hoće. Ponavljamo uputstvo za prijavljivanje, a svako može da se informiše i lično. Nazovite preko vibera neki od ovih brojeva telefona, i sve će vam biti lakše. To su :

Ime i prezime

Telefon

E-Mail

Jusuf Trbić

+387 65 22 99 16

Mirza Junuzović

+387 65 78 70 32

Mustafa Gradaščević

+387 61 66 24 81

 Svi ostali mogu se informisati direktno na stranici CIK-a BiH. Slijedi uputstvo.

Kako se prijaviti za glasanje? 

Da biste dobili glasački materijal, treba najprije da se prijavite . Oni koji žive u zavičaju prijavljeni su samim posjedovanjem ličnih dokumenata, a oni koji žive u inostranstvu moraju se prijaviti za svake izbore.

Dakle, oni  koji žive u Bijeljini i Janji i imaju našu ličnu kartu, već su prijavljeni za glasanje, i dovoljno je da odu na glasačko mjesto i obave svoju dužnost. To se odnosi i na sve koji trenutno žive u inostranstvu, a imaju ovdašnja lična dokumenta,  ako budu u zavičaju na dan glasanja ( prijavili su se za glasanje putem pošte, a nisu glasali) – i oni mogu pristupiti glasanju u Bijeljini. 

Ostali, koji žive privremeno u inostranstvu, treba da popune obrazac za prijavu glasanja – Prijavni obrazac PRP-1, koji se može skinuti sa stranice Centralne izborne komisije (CIK) BiH, i taj obrazac treba da popuni svako ko ima državljanstvo BiH i ko je punoljetan. Obrazac ne mora svako sam popuniti, to može učiniti za njega bilo ko, čitko i jasno, štampanim slovima, a glasač mora da ga potpiše, i to ISTO ONAKO KAKO SE POTPISAO NA LIČNOM DOKUMENTU ČIJU FOTOKOPIJU ŠALJU ( lična karta, pasoš ili vozačka dozvola). Dakle, kad popunite obrazac, pogledajte kako ste se potpisali na dokumentu čiju kopiju šaljete, pa se potpišite IDENTIČNO:

Jedini dokument koji vam je potreban uz ovaj obrazac jeste fotokopija  (skenirana) lične karte, pasoša ili vozačke dozvole ( bez ovjere). Na obrascu treba da popunite sve rubrike, osim tačke 9 i 10, jer se to odnosi na one iz Brčko Distrikta. Na početku treba da popunite rubriku : Status u kojem boravite izvan BiH. Ogromna većina su oni pod tačkom 1 – Privremeni boravak izvan BiH. Tu spadaju svi koji ne žive u BiH, a imaju njeno državljanstvo i posjeduju ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Na kraju reda to treba označiti znakom X.  Pod broj 2 – Status izbjeglog lica iz BiH – spadaju samo oni koji nemaju važeće dokumente BiH.

U rubriku Podaci o prebivalištu u BiH treba upisati : opština prebivališta – Bijeljina, naseljeno mjesto – Bijeljina ili Janja, pa onda ulica i broj na koji je građanin prijavljen. Oni koji nemaju lična dokumenta BiH (nisu ih još izvadili ili imaju stara dokumenta ) i upisani su kao izbjegla lica iz BiH ( rubrika A-2), upisuju adresu na kojoj su bili prijavljeni po popisu 1991. godine.

U rubriku pod oznakom D treba da napišete adresu na koju će vam dostaviti glasački materijal, tamo gdje boravite danas.

I na kraju : svi koji žive u inostranstvu, a imaju naša lična dokumenta, dostavljaju kopiju jednog od tih dokumenata. Oni koji lična dokumenta nemaju  (izbjegla lica) moraju dostaviti i dokaze o državljanstvu i prebivalištu.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam 24 sata dnevno dva telefona Info-centra pri Centralnoj izbornoj komisiji : 033 251-331 i 033 251-331, kao i na mail [email protected].

Na linku ispod možete vidjeti PRP-1  obrazac.