Azem Vlasi: Revizija ima šanse za uspjeh

Azem Vlasi, ugledni prištinski advokat, politički analitičar i nekadašnji visoki jugoslavenski funkcioner s Kosova smatra da je podnošenej zahtjeva BiH za reviziju presude protiv Srbije, prije svega nastavak procedure po istom tom predmetu.

– Zato nije potrebna neka posebna politička odluka Predsjedništva BiH ili nekog drugog organa, nego je to nastavak istog postupka. Neshvatljivo je zašto su se oko toga digle političke tenzije i prijetnje izazivanjem nove krize, ako je riječ o zahtjevu za revizijom koji se upućuje jednoj od najuglednijih međunarodnih sudskih instanci kao što je Međunarodni sud pravde – kaže Vlasi.

Dodaje da treba imati povjerenja u taj sud.

– Iz moje dugogodišnje advokatske prakse, mogu  reći da se ovakvih sudskih procedura boje samo oni koji imaju osjećaj krivice ili računaju na neodgovarajuće sudske odluke jer znaju šta su počinili. Ima zasigurno dosta dokaza koji uz tužbu ranije nisu kompletirani za sud, ali u prijedlogu za reviziju ima novih dokaza koje sud treba da razamotri i uzet će ih u obzir. Imamo nekoliko i ranijih presuda Haškog tribunala za ratne zločine iako je to krivični sud i procjenjuje po principu individualne krivice, ali imamo tamo nalaze tog suda da je Srbija bila direktno involvirana u zločine u BiH pa i genocidu u Srebrenici . Prema tome, revizija ima šanse za uspjeh, a onaj ko se ne osjeća krivim ne treba da se boji tog najuglednijeg Međunarodnog suda – kaže Vlasi.

 

(vijesti.ba)