Piše: Saud Grabčanović

Begzadići u kulturno-istorijskom naslijeđu Bosne i Hercegovine

U našem kulturno-istorijskom naslijeđu begovi Begzadići su prisutni u sačuvanim predanjima i legendama, zatim narodnoj poeziji, odnosno epskim i lirskim narodnim pjesmama, posebno sevdalinkama, od kojih su neke postale dio muzičke baštine Bosne i Hercegovine. Kako su objekti materijalne kulture iz naslijeđa familije Begzadića bili predmet razaranja i uništavanja u ratovima, nameće se potreba pokretanja aktivnostina njihovoj obnovi i zaštiti.(Krešimir Georgijević, Srpskohrvatska narodna pesma u poljskoj književnosti, Srpska kraljevska akademija, Posebna izdanja, Beograd 1936.)

U kulturno-historijskom naslijeđu Semberije i donjeg Podrinja u cjelini, Begzadići su prisutni u sačuvanim predanjima i legendama, kao i narodnoj poeziji, odnosno epskim i lirskim narodnim pjesmama. Porodica Begzadić je bila  tokom istorije predmet pažnje i interesovanja kako šire javnosti, tako i pojedinaca, počev od neimenovanih narodnih pjevača nekad, do novinara, istoričara i istrazivača, unazad sto godina pa sve do današnjih dana.

Povodom uspješne odbrane Zvornika u ratu sa Austrijancima 1717. godine nastala je pjesma pod nazivom: Zaplakala zvornička tvrđava, u kojoj se na kraju pjesme kao autor stihova navodi Beg-zade (Begzadić). Pjesma je napisana na turskom jeziku, a prevedena je na bosanski od strane dr. Fehima Nametka, i u njoj se veliča pobjeda branilaca Zvornika nad austrougarskom vojskom. Dakle, još 1717. godine se po prvi put, prema do sada dostupnim podacima, spominje ime Begzadića kroz ime autora ove pjesme.

 

                            Zaplakala zvornička tvrđava

 

Zaplakala zvornička tvrđava

Sa tvrđavom i kula zvornička

Pa i časno turbe Kaimije

Dođi Numan-paša, ne daj nas!

Austrijska vojska sa sve četiri strane

Neka nam uzvišeni gospodar na pomoći bude

Sa Petrašem nevjernikom i Đeneral osječki

Dođi, Numan- paša, ne daj nas!

U tvrđavi je Fejzulah-paša

Nek’ mu Allah život podari, mnogo nek živi!

S gazijama i on ulazi u borbu

Dođi, Numan-paša, ne daj nas!

Ferman uputi Numan-paša muli

I Hercegovine, a i Bosne cijele

Za dva dana dođe i on do Paprače

Dođi, Numan-paša, ne daj nas!

Janjičari za dobro vjere rade

Rustem-aga pazi na djecu

žene, djeca danju noću plaču

Dođi, Numan-paša, ne daj nas!

Dođe glas da je neprijatelj izišao na Osmak

I da će neprijateljska vojska napasti noću.

Ferman stiže Kara-begu da pripazi

Nek je hvala Bogu, obradova nas.

Podiže se Ćuprilić i pomoli se

Svi vojnici, »Allah, Allah«, vikahu

Razbili su nevjernike, zahvalu su činili

Bogu hvala, obveseli nas.

Iz Zvornika stiže glas i prispje

Pobježe nevjernik, veselje zavlada među muslimanima.

Stigoše i poslanici i evlije

Uzvišeni Allah nas oslobodi

Svu zalihu robe su im uzeli

Bogu hvala, oslobodi nas.

Niko nije imao moći, Bog učini

Austrijske nevjernike pobijeđenim učini

Ovo ovako Begzadić izreče

Bogati Gospodar učini nas zahvalnim.

Pred životinjama su stajali na nogama

Svoje časno lice ka zemlji su pružali

Anđeli su s nebesa molili

Uzvišeni Bog nas oslobodi

Sedam sati držali su ih borci

Pet-šest hiljada prokletnika su razbili

 

Prijevod sa turskog : dr.Fehim Nametak

                                         (Nastaviće se)