U subotu 28.05.2015. godine u sarajevskom hotelu “Art” je održan šest naučni skup “Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci”. Naučni skup je bio podijeljen u tri panela, kao i svake godine. Prisutni su čuli tridesetak izlaganja, a neki od izlagača su bili: prof. Senadin Lavić,  prof. Rusmir Mahmutćehajić,  prof. Rasim Gačanović,  prof. Taner Alićehić, Mehmed Agović, prof. Fatima Mahmutćehajić, prof. Lada Sadiković, predsjednik BZK “Preporod” Bijeljina/Janja Jusuf Trbić i mnogi drugi. Svi radovi sa ovog naučnog skupa će biti objavljeni u Preporodovom godišnjaku za 2016. godinu.