Piše: Saud Grabčanović

Spisak poginulih,ranjenih i zarobljenih vojnika vojske K&K monarhije iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara na ruskom frontu 1915/1916. godine.

 

                                      Poginuli i umrli vojnici:

1. Knežević Cvijetin iz Obarske, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac),      3. bošnjačka regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 12.1.1916. odine     Nr. 380.1916-02-22.

2. Stojanović Dušan iz Bijeljine, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac),      3. bošnjačka regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 9.1.1916. godine     Nr. 380.1916-02-22.

3. Dudić Mehmed iz Bijeljine, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 2. komp.(BH Inf.reg nr.3), poginuo 15/31.1.1916. godine     Verlustliste Nr. 391.1916-03-13.

4. Begić Sejdo iz Koraja, rođen 1897. godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, GendBaon 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 13/14.1.1916. godine.  Verlustliste Nr. 399.1916-03-28.

5. Kostić Mitar iz Modrana, rođen 1873. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15.5.1916.godine.     Verlustliste Nr.436. 1916-07-01.

6. Simić Diko iz Vršana, rođen 1897. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3, 4. komp.  (BH lovački bataljon), poginuo 10/20.8.1916. godine.   Verlustliste Nr. 499. 1916-12-07.

7. Bratić Jefto iz Tutnjevca, rođen 1894. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 20. komp. (BH Inf.reg nr.3), umro u martu 1915. godine.Verlustliste Nr. 167. 1915-04-27.

8. Đokić Jovan iz Trnove, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 18. komp.(BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.167. 1915-04-27.

9. Simikić Uroš iz Bogutovog Sela, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac),     3. bošnjačka regimenta, 20. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.167. 1915-04-27.

10. Stjepanović Milorad iz Tutnjevca, rođen 1890. Godine. Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, 14. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.167. 1915-04-27.

11. Vujić Cvijetin iz Velinog Sela, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac),     3. bošnjačka regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),umro u novembru 1915.    Verlustliste Nr. 170. 1915-04-30.

12. Milovanović Živan iz Amajlija, rođen 1888. Godine. Infanterist (pješadinac),     3. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 11/20. 3.1915.godine, Verlustliste Nr. 171. 1915-05-04.

13. Stevanović Jovan iz Tutnjevca, rođen 1890. Godine, Infanterist (pješadinac),     3. bošnjačka regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 11/30. 3.1915.godine, Verlustliste Nr. 171.1915-05-04.

14. Vladić Vlado iz Kovanluka, rođen 1892.godine Infanterist (pješadinac), 3.       bošnjačka regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 11/20.03.1915. godine, Verlustliste Nr. 171.1915-05-04

15. Tadić Pero iz Dvorova-Hanište, rođen 1873. godine, LstArb (civilni radnik) BH IR  Nr1, LstArbAbt 53, umro 25.2.1915, Verlustliste Nr. 427. 1916-06-03,

16. Gajić Savo iz Čađavice, rođen 1876. godine, MilArb BH IR Nr.3 (radnik u vojnoj  radionici) MilArbAbt. Nr 51,umro 24.10.1915, Verlustliste Nr. 430. 1916-06-09.

17. Halilović Ibrahim iz Janje, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), umro 4.7.1915. godine,           Verlustliste Nr. 430. 1916-06-09.

18. Gligorević Gligor iz Tutnjevca, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR Nr V/3. 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), umro u julu 1915. godine.           Verlustliste Nr. 434. 1916-06-24.

19. Stanojlović Milan iz Ljeljenče, rođen 1880. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3, 3.  Komp.  (BH lovački bataljon), poginuo između 21 i 23. 6.1916. godine,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25.

20. Maksimović Savo iz Bobetina Brda, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac),  BH FJB Nr2, IRNr., 5. Baon, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 29.6.1916. god.  Verlustliste Nr. 449.1916-08-07.

21. Milkić Ibro iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 24.6.1916. godine.            Verlustliste Nr. 452.1916-08-16.

22. Purić Ibro iz Janjara, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo između 7 i 11.6.1916. godine. Verlustliste Nr. 457.1916-08-29.

23. Lukić Cvijetin iz Zabrđa, rođen 1883. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka   regimenta, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 2.7.1916. godine.           Verlustliste Nr. 461.1916-09-07.

24. Gradaščević Emin iz Janje, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka regimenta, MGA. (BH Inf.reg nr.3), poginuo između 15 i 31.7.1916.god. Verlustliste Nr. 494.1916-11-28.

25. Jevtić Milan iz Dazdareva, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3.             ošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 31.8.1916.godine.           Verlustliste Nr. 494.1916-11-28.

26. Malić Mihajlo iz Dazdareva, rođen 1893. godine, Korporal (desetar), 3.            bošnjačka regimenta, MGA IV. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15/31.7.1916.god.            Verlustliste Nr. 494.1916-11-28.

27. Novaković Vasilije iz Bogutovog Sela, rođen 1893. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka regimenta, MGA. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15/31.7.1916. god.  Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

28.  Lazslo Adam iz Bijeljine, rođen  1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 18.6.1916. godine.            Verlustliste Nr. 497.1916-12-04.

29. Jeremić Zdravko iz Vršana, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 17. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 21/31.7.1916. godine.  Verlustliste Nr. 502.1916-12-14.

30. Lazić Obren iz Zabrđa, rođen 1881. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka regimenta, 17. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 21/31.7.1916. godine. Verlustliste Nr. 502.1916-12-14.

31.  Lakić Ljuban iz Batkovića, rođen 1879. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3),  poginuo 25.7.1916. godine.           Verlustliste Nr.489.1916-11-13.

32. Rakić Petar iz Janje, rođen 1881. godine, Res. Infanterist (rez. pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 18.2.1916. godine,  Verlustliste Nr.489.1916-11-13.

33. Ivanić Milan iz Ljeljenče, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3.            bošnjačka regimenta, 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 12.6.1915.godine,           Verlustliste Nr.518.1917-01-30.

34. Jašarević Sefer iz Janje, rođen 1878. godine, Lst. Jeger (teški lovac), BH FJB Nr.3,  2. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 28/31.8.1915. godine.            Verlustliste Nr. 558.1917-04-23.

35. Stakić Miloš iz Brodca, rođen 1885. godine, Lst. Jeger (teški lovac), BH FJB Nr.7,  ?. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 28.7.1915. godine.            Verlustliste Nr. 558.1917-04-23.

36. Novaković Stanko iz Zagona, rođen 1892. godine, Lst. Infanterist (teški pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 7. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 20.8.1915. godine.  Verlustliste Nr. 583.1917-05-31.

37. Đedović Ibrahim iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac),  17/20.05.1915.godine,  Verlustliste Nr.632.1917-11-30.

38. Mijić Jovo iz Obarske, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 17/20.5.1915. godine.           Verlustliste Nr. 632.1917-11-30.

39. Cvjetinović Maksim iz Brodca, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), BH 3. bošnj. regim. IR.Nr.3, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 16/30.11.1915. godine.  Verlustliste Nr. 675.1918-05-27

                                           Ranjeni vojnici :

1. Lazić Luka iz Glinja, rođen 1893. godine, Jeger (lovac) BH FJB Nr.3, 2. Komp. BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 348.1916-01-03

2. Milašević Redžo iz Janje, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 10.  komp. (BH Inf.reg nr.3). Verlustliste Nr.360.1916-01-18

3.Hujdurović Avdo iz Bijeljine, rođen 1892. godine,Z ugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 361.1916-01-19

4.Trnavčević Ramo iz Bijeljine, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta,14. komp. (BH Inf.reg nr.8), Verlustliste Nr. 361.1916-01-19

5. Konjić Osman iz Koraja, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 364.1916-01-25

6. Njegovanović Pero iz Bijeljine, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac) 3.     bošnjačka regimenta,14. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 364.1916-01-25

7. Simić Nikola iz Dvorova, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 364.1916-01-25

8. Stevanović Bogdan iz Velinog Sela, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 13. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.376.1916-02-15

9. Alimanović Musa iz Janje, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3) Verlustliste Nr. 382. 1916-02-26

10. Jović Cvijetin iz Korenite, rođen 1882. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 21. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 390. 1916-03-10

11. Schefer Jakob iz Franzjoseffelda, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac),   3. bošnj. reg, LIR.28, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 390.1916-03-10

12. Lakić Ljuboje iz Batkovića, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 391.1916-03-13

13. Poljak Andreas iz Bijeljine, rođen 1887. godine, Feldwbel (narednik), 3. bošnjačka  regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 390.1916-03-10

14. Mehmedagić Smajo iz Koraja, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 142. 1915-03-15

15. Mustafić Jusuf iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 142.1915-03-15

16. Nikolić Panto iz Batkovića, rođen 1889. godine, Gefreiter (razvodnik),3. bošnjačka  regimenta, 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 142.1915-03-15

17. Petrović Vasilije iz D.Čađavice, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 142.1915-03-15

18. Rikić Jovo iz Puškovca, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 142.1915-03-15

19. Simić Cvijetin iz Zagona, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 142.1915-03-15

20. Zarić Milan iz Zagona, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.436. 1916-07-01

21. Jovanović Tešo iz Ljeljenče, rođen 1887. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3, 1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 499.1916-12-07

22. Mičić Đuro iz Patkovače,  rođen 1897. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3, 4. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 499.1916-12-07

23. Mičić Pero iz Glavičica, rođen 1883. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,        1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 499.1916-12-07

24. Novaković Luka iz Obarske, rođen 1890. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  2. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 499.1916-12-07

25. Simeunović Jovan iz Dvorova, rođen 1887. godine,  Jeger (lovac), BH FJB Nr.3, 4. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 499.1916-12-07

26. Vasić Petar iz Modrana , rođen 1894. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,       2. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 499.1916-12-07

27. Kokanović Đorđo iz Gornjeg Crnjelova, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 410.1916-04-18

28. Perić Vaso iz Zagona, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 410.1916-04-18

29. Salkić Salkan iz Janjara, rođen1892. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr3. 2. komp.  (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 410.1916-04-18

30. Zarić Petar iz Ugljevika, rođen1894. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr 6. 3. komp. (BH lovački bataljon),Verlustliste Nr. 421.1916-05-16

31. Gajić Risto iz Golog brda, rođen 1897. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 13.  komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

32. Trnovac Stevo iz Popova, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 430.1916-06-09

33. Čeko Ramo iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 7. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 433.1916-06-21

34. Glišić Glišo iz Velinog Sela, rođen 1890. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 434.1916-06-24

35. Fazlić Muho iz Bijeljine, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 434.1916-06-24

36. Nešković Mihajlo iz V. Obarske, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 10. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 434.1916-06-24

37. Selmeš Janoš iz Čađavice, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka regimenta, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 434.1916-06-24

38. Stefan Andrija iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka regimenta, 11. komp.(BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 434.1916-06-24

39. Despotović Marko iz Popova, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 444.1916-07-2

40. Duraković Mehmed iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta,16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 444.1916-07-22

41. Lukić Pajo iz Tetine, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), 3.            bošnjačka regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 444.1916-07-22

42. Maričić Ilija iz Brodca, rođen 1873. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 7. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 444.1916-07-22

43.Redžić Ahmet iz Atmačića, rođen 1883. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 17. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 444.1916-07-22

44. Spasojević Matija iz Puškovca, rođen 1877. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 444.1916-07-22

45. Milanović Živan iz Međaša, rođen?, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3, 2. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

45. Milovanović Pero iz D.Čađavice, rođen 1872. godine, Unterjeger (desetar lovaca), BH FJB Nr.3, 1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

46. Ostojić Obren iz Zagona, rođen 1892. godine, Jeger (lovac),  BH FJB Nr.3, 1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

47. Prodanović Stevan iz Obriježa, rođen 1894. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3, 1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

48. Ljotić Ilija iz Međaša, rođen 1876. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR. Nr 1, 5.Baon, 1. komp. ( BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 449.1916-08-07

49. Beganović Husejn iz Janjara, rođen 1897. godine Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

50. Božić Ilija iz Međaša, rođen 1896. godine Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka  regimenta, MGA III. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

51. Marjanović Nedjeljko iz Suhog Polja, rođen 1893. godine Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

52. Matić Radovan iz G. Brodca, rođen ?, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

55. Skokić Nurko iz Janje, rođen 1885. godine Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

56. Mičić Marko iz Čađavice, rođen 1873. godine, Korporal (desetar), 2. bošnjačka  regimenta, 15. komp. (BH Inf.reg nr.2),Verlustliste Nr. 457.1916-08-29

57. Jeftić Jefto iz G.Crnjelova, rođen 1882. godine. Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 459.1916-09-02

58. Jovanović Simo iz Zabrđa, rođen 1880. godine. Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 459.1916-09-02

59. Mujanović Juso iz Janje, rođen 1877. godine. Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. ( BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 459.1916-09-02

60. Bjelić Mehmed iz Koraja, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3),  Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

61. Gospavić Rajko iz Gnojnice, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

62. Mitrović Jovan iz Zagona, rođen 1883. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3),  Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

63. Tuzlaković Mustafa iz Bijeljine, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

64. Tomašević Radoslav iz Bijeljine, rođen 1894. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr 6. 3. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 478.1916-10-17

65. Adembegović Adem iz Janjara, rođen 1896. godine Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

66. Alipitić Meho iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3.          bošnjačka regimenta, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

67. Bišanović Osman iz Bijeljine, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

68. Čanić Hamid iz Janje, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

69. Husejnović Bego iz Janje, rođen 1889. godine, Infanteris t(pješadinac), 3.          bošnjačka regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

70. Meklun Josef iz Franzjoseffelda, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

71. Ostojić Mihajlo iz Korenite, rođen 1881. godine, Tit. Korporal (tit.desetar), 3. bošnjačka regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

72. Petrić Jovan iz Čađavice, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), BH FJB Nr 3. zug.dem IR Nr1.V baon,  Verlustliste Nr. 486.1916-11-03

73. Despotović Stevo iz Čađavice, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg.nr.3)Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

74. Đokić Vlado iz Čađavice, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3.          bošnjačka regimenta, 7. komp.(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

75. Halilović Halil iz Atmačića, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3.          bošnjačka regimenta, MGA IV,(BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

76. Ibrahimović Sinan iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

77. Krbanjević Pero iz Crnjelova, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

78. Marjanović Aleksa iz Puškovca, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

79. Mandić Milorad iz Brodca, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka regimenta, MGA. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

80. Mujkić Šaban iz Atmačića, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), 3.          bošnjačka regimenta, 7. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

81. Sivčević Haso iz Janje, rođen 1883. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

82. Bajić Gligor iz V.Obarske, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka regimenta, 19. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 502.1916-12-14

83. Galamboš Gyula iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.           bošnjačka regimenta, 18. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 502.1916-12-14

84. Drobina Stefan iz Ljeljenče, rođen 1886. godine, Korporal (desetar), 3.          bošnjačka regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.489.1916-11-13

85. Muharemagić Azem iz Bijeljine, rođen 1895. godine Zugsfuhrer (vodnik),3.           bošnjačka regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.489.1916-11-13

86. Tanasić Gligor iz Janje, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.489.1916-11-13

                                             Zarobljeni vojnici:

1. Antonić Marko iz Batkovića, rođen 1886. godine, Jeger (lovac), BH FJB ,1.     Ers. Komp. (BH lovački bataljon), u logoru Pawlowsk-Voronjež u Rusiji,    Verlustliste Nr. 367.1916-01-28

2. Beganović Omer iz Janje, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),u logoru Irbit-Perm u Rusiji.         Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

3. Bugarinović Dušan iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Korporal (desetar),3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),u bolnici Nižnji Novgorod u Rusiji, Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

4  Bugarinović Makso iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.      bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Irbit-Perm u Rusiji.          Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

5. Đurić Savo iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Irbit-Perm u Rusiji.        Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

6. Jeremić Mićo iz Crnjelova, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 9. marschkomp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Irbit-Perm u Rusiji. Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

7. Jovanović Pero iz Velinog Sela, rođen 1892. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, Ersatz-Baon. (BH Inf.reg nr.3),logor Skobelevo u Rusiji, Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

8. Jovičević Stevo iz Trnjaka, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3.      bošnjačka regimenta, 7. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Pensa u Rusiji,     Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

9. Jovičić Đorđo iz Trnjaka, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3.      bošnjačka regimenta, 2. Ers.Komp. (BH Inf.reg nr.3),logor Pensa u Rusiji,     Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

10. Jovičić Pano iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3.      bošnjačka regimenta, Ers.Baon. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Irbit-Perm u Rusiji.            Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

11. Mlađenović Novak iz Balatuna, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Vladimir u Rusiji.       Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

12. Ostojić Tomo iz Bijeljine, rođen 1886. godine, Korporal(desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 7. komp. Logor Petropawlowsk-Akmolinsk u Rusiji,       Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

13. Stanojević Stanko iz Ljeljenče, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, MGA Nr.1. (BH Inf.reg nr.3), vojna bolnica u Moskvi u Rusiji.  Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

14. Stjepić Trifun iz Puškovca, rođen 1891. godine,Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3),l ogor Petropawlowsk-Akmolinsk u Rusiji, Verlustliste Nr. 372.1916-02-07

15. Ilić Božo iz Batkovića, rođen 1894. godine, Res. Infant. (rez.pješadinac),3. bošnjačka  regimenta, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Irbit-Perm u Rusiji.            Verlustliste Nr. 396. 1916-03-21

16. Ilić Gavro iz Zabrđa, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, Ers.Baons, (BH Inf.reg nr.3), u logoru Stanize-Nikolajewskaja u Rusiji, Verlustliste Nr. 396. 1916-03-21

17. Kikić Ostoja iz Svinjarevca, rođen 1898. godine, Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka regimenta, Ers.Baons, (BH Inf.reg nr.3), u logoru Petropawlowsk-Akomolinsk u  Rusiji, Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

18. Kokanović Trifko iz Dragaljevca, rođen 1880. godine, Korporal (desetar), 3.       bošnjačka  regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,       Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

19. Matković Jovan iz Svinjarevca, rođen 1888. godine, Gefreiter (razvodnik), 3.       bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,       Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

20. Nešković Petar iz V.Obarske, rođen1890. godine, Infanterist(pješadinac), 3.      bošnjačka regimenta, 1. komp, (BH Inf.reg nr.3), u logoru Nilolajewka- becirk         Kursk u Rusiji, Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

21. Pavlović Živan iz Crnjelova, rođen1888. godine, Ers. Res. inf. (rez.pješad.), 3. bošnjačka regimenta, 2. marschkomp, (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,       Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

22. Ristić Savo iz Puhara-Pučile, rođen1883. godine, Infanterist (pješadinac),              3. bošnjačka regimenta 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Barnaul-Tomsk u Rusiji. Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

23. Stanić Stevan iz Modrana, rođen 1888. godine, Korporal (desetar),3. bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Barnaul-Tomsk u Rusiji       Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

24. Stevanović Jovan iz Bijeljine, rođen 1889. godine, Ers.Res.inf. res.pješad.), 3. bošnjačka regimenta, 1 Ers. komp, (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,       Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

25. Vidojević Rajko iz Ugljevika, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u  Rusiji,      Verlustliste Nr. 396.1916-03-21

26.  Bogdanović Bogdan iz Crnjelova, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, ErsBaon. (BH Inf.reg nr.3),u logoru Petropawlowsk- Akomolinsk u  Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

27. Bošnjaković Aleksa iz G. Crnjelova, rođen1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 2. marschkomp. (BH Inf.reg nr.3),u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

28. Kudžić Petar iz Popova, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3.              bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3) ,u logoru Saransk-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

29. Lazić Branko iz Janje, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, ErsBaon. (BH Inf.reg nr.3),u logoru ? u  Rusiji,             Verlustliste Nr.401.1916-03-30

30. Lukić Lazar iz Dvorova-Rakić, rođen 1884. godine, Korporal (desetar), 3.              bošnjačka regimenta, 16 komp. (BH Inf.reg nr.3),u logoru Saransk-Pensa u Rusiji,  Verlustliste Nr.401.1916-03-30

31. Muradbegović Mehmedbeg iz Bijeljine, rođen1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, ErsBaon. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Saransk-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

32. Perić Svetozar iz Trnjaka, rođen 1822. godine, Ers.Ras.Infant. (rez.pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, ErsBaon. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Nolinsk-Wjatka u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

33. Petrović Vasilije iz G.Crnjelova, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Saransk-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

34. Sekulić Vojislav iz Bijeljine, rođen 1884. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.             bošnjačka regimenta, ErsBaon. (BH Inf.reg nr.3),u logoru Saransk-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

35. Spasojević Vasilije iz V.Obarske, rođen ?.godine, Infanterist (pješadinac), 8.  bošnjačka regimenta, ErsBaon. (BH Inf.reg nr.8),u logoru Saransk-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

36. Vasić Petar iz Amajlija, rođen?.godine, Infanterist (pješadinac), 8. bošnjačka  regimenta, ErsBaon.( BH Inf.reg nr.8), u logoru Saransk-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr.401.1916-03-30

37. Zelić Salko iz Janje, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,                        Verlustliste Nr.401.1916-03-30

38. Stanimirović Mihajlo iz Brodca,  rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta 15. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Ufa u Rusiji. Verlustliste Nr.247.1915-08-25

39. Novaković Tomo iz Bogutovog Sela, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Ufa u Rusiji. Verlustliste Nr.249.1915-08-27

40. Handžić Osmo iz Bijeljine, rođen 1876. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312.1915-11-11

41. Ilić Ilija iz Bijeljine, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

42. Jović Milan iz V. Obarske, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

43. Jusufović Hasan iz Janje, rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,          Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

44. Jusufović Juso iz Janje, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta. 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

45. Krstić Tomo iz V. Obarske, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

46. Malkić Adem iz Janje, rođen 1878. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

47. Manojlović Đorđo iz Batkovića, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji  Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

48. Mulašaćirović Muhamed iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac).  3. bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji, Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

49. Nukić Mustafa iz Bijeljine, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

50. Pobrklić Husejn iz Janje, rođen 1892. godine, Korporal (desetar) 3. bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Ufa u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

51. Popović Jovan iz Korenite, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

52. Savić Jovo iz Zagona, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

53. Sivčević Ibro iz Janje, rođen 1879. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Ufa u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

54. Salihović Husejn iz Bijeljine, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3),logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

55. Tešić Stojan iz Suhog Polja, rođen 1894. godine, Gefreiter (razvodnik) 3. bošnjačka  regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Tjumen u Rusiji,           Verlustliste Nr. 312. 1915-11-11

56. Radovanović Tomo iz Bogutovog Sela, rođen 1886. godine, Jeger (lovac) , BH FJB  Nr1,7. komp  (BH lovački bataljon), logor ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 405. 1916-04-07

57. Stevanović Vaso iz Glinja, rođen1888. godine, Res. Jeger (rezervni lovac), BH  FJB, Nr1.1. marschkomp. (BH marševski lovački bataljon), logor ? u Rusiji,  Verlustliste Nr. 405. 1916-04-07

58. Despotović Tomo iz Brodca, rođen 1881. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka regimenta (BH Inf.reg nr.3), logor Petropavlowsk –Akmolinsk u Rusiji,  Verlustliste Nr. 406. 1916-04-11

59. Lazarević Ilija iz Dragaljevca, rođen 1883. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Prokudskoje-Tomsk u Rusiji,  Verlustliste Nr. 406. 1916-04-11

60. Junuzović Mehmed iz Janje, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 408. 1916-04-14

61. Kostić Lazar iz Modrana, rođen 1889. godine, Res. Infanterist (rezervni pješadinac), 4. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Orlow-Wjatka u Rusiji, Verlustliste Nr. 408. 1916-04-14

62. Rustemović Mustafa iz Glinja, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,  Verlustliste Nr. 408.1916-04-14

63 . Milić Jovan iz Zagona, rođen 1888. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr1. Ers. Komp.   BH rezervni lovački bataljon), logor Pavlowsk-Voronjež u Rusiji,  Verlustliste Nr. 410.1916-04-18

64. Narandžić Vasilije iz Zagona, rođen 1893. godine, Tit.Oberjager (narednik strijelaca lovaca), BH FJB Nr3. (BH lovački bataljon), logor Borissegeljsk-Tambow u Rusiji, Verlustliste Nr. 410.1916-04-18

65. Rankić Vladimir iz Batkovića, rođen 1892. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr1. 2.  Komp. (BH lovački bataljon), logor Pavlowsk-Voronjež u Rusiji,  Verlustliste Nr. 410.1916-04-18

66. Nikolić Jovan iz V. Obarske, rođen 1890 .godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Simbirsk  u Rusiji,           Verlustliste Nr. 411.1916-04-20

67 . Novaković Jovan iz Zagona, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta ?. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Paraul-Tomsk u Rusiji,  Verlustliste Nr. 411.1916-04-20

68. Trifunović Teodor iz Magnojevića, rođen 1893. godine, Gefreiter (razvodnik),  3. bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Ashabad u Rusiji,  Verlustliste Nr. 411.1916-04-20

69. Đukić Lazar iz Čađavice, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 420.1916-05-12

70. Pantić Dimitrije iz Suhog Polja, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta,  8. komp.(BH Inf.reg nr.3), logor Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr. 420.1916-05-12

71. Ademović Džemal iz Koraja, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta Ers.Baon. (BH Inf.reg nr.3), logor Nikolsk-Primorsk u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

72. Antonić Živan iz Dragaljevca, rođen 1879. godine, Zugsfuhrer (vodnik) 3. bošnjačka  regimenta 5. marschkomp. (BH Inf.reg nr.3), logor Kyrmisch-Simbirsk u Rusiji, Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

73. Bošković Agaton iz Bijeljine, rođen 1879. godine, Gefreiter (razvodnik) 3. bošnjačka regimenta, 7. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Mokschan-Pansa u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

74. Drobina Mišo iz Ljeljenče, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta Ers.Baon. (BH Inf.reg nr.3), logor Bugaruslan-Samara u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

75. Gajić Andrija iz G. Čađavice, rođen 1887. godine, Ers. Infanterist (rez. pješadinac), 3. bošnjačka regimenta Ers.Baon. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

76. Ilić Gligor iz Čardačina, rođen 1882. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Čeboksary-Kazan u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

77. Jeftić Stevo iz Amajlija, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka  regimenta, 2. marschkomp. (BH Inf.reg nr.3), logor Čeboksary-Kazan u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

78. Jovanović Stevo iz Modrana, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta, ErsBaon. (BH Inf.reg nr.3), logor Elabuga-Wjatka u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

79.  Marković Đorđo iz Triješnice, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3),logor Tamnikow-Tambow u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

80. Matić Nikola iz Popova, rođen ? , Infanterist (pješadinac) 3. bošnjačka regimenta (BH Inf.reg nr.3), logor Mokschan-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

81. Mijatović Mihajlo iz Suhog Polja, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, (BH Inf.reg nr.3), logor Harašov-Orel  u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

82. Naranđić Dimitrije iz Bijeljine, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac)           3. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Zivilisk -Kazanj u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

83. Nikolić Nikola iz Bukovice, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac),           3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3),logor Jelabaga-Wjatka u Rusiji, Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

84. Novaković Mlađen iz  Obarske,  rođen 1887 .godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

85. Panić Živan iz Velinog Sela, rođen 1881. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor Čeboksary-Kazan u Rusiji,  Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

86. Ristić Krsto iz Čađavice, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

87. Todorović Cvijetin iz Ruhotine, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, Ers.Baon, (BH Inf.reg nr.3),logor Jefremov-Tula u Rusiji, Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

88. Vasić Milan iz Balatuna, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, (BH Inf.reg nr.3), logor Pokrow-Wladimir u Rusiji,           Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

89. Vasilić Cvijetin iz D. Crnjelova, rođen?, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, (BH Inf.reg nr.3), logor Čeboksary-Kazan u Rusiji,           Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

90. Vučičević Božo iz Ljeljenče, rođen ?, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka             regimenta, Ers.Baon, (BH Inf.reg nr.3), logor Rjazan u Rusiji, Verlustliste Nr. 424.1916-05-25

91. Ćirić Vladislav iz D. Crnjelova, rođen 1891. godine, Patrolfuhrer (Vođa patrole), BH FJB  Nr1. 4. komp  (BH lovački bataljon),  logor ? u Rusiji,   Verlustliste Nr. 425.1916-05-29

92. Mihojlić Vasilije iz Batkovića, rođen 1892. godine, Jeger (lovac) BH FJB  Nr1. 2. komp  (BH lovački bataljon),  logor ? u Rusiji,   Verlustliste Nr. 425.1916-05-29

93. Trifković Novo iz Brodca, rođen 1881. godine, Res. Jeger ( rezervni lovac) BH FJB Nr1. 4. komp  (BH lovački bataljon), logor Pavlowsk-Voronjež u Rusiji,   Verlustliste Nr. 429.1916-06-07

94. Vuković Stevo iz Glogovca, rođen 1895. godine,I nfanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 15. komp. (BHInf.reg nr.3), logor ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 444.1916-07-22

95. Bajrić Mujo zvani Meho iz Bijeljine, rođen ? , Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 18. komp.(BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

96. Blagojević Vlado iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Partolsfuhrer (vođa patrole),  IR Nr.3,  2.Grentzjagerkomp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

97.  Bradarić Milan iz Magnojevića, rođen 1892. godine, Jeger (lovac), BH FJB 3, 1. komp. (BH lovački bataljon) , u logoru ? u Rusiji     Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

98. Ćosić Halil iz Janje, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 18. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

99. Gajić Ivan iz G. Čađavice, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji          Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

100. Đokić Jovan iz Čađavice, rođen 1887. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 6. komp.(BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

101. Đorđić Diko iz Magnojevića, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

102. Hajdarbegović Murat iz Janjara, rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

103. Jeremić Todor iz Vršana, rođen 1889. godine, Gefreiter (razvodnik), 3.          bošnjačka  regimenta, 12. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

104. Jovanović Stevo iz Modrana, rođen 1886.godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 3. komp.(BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

105. Lazarević Miko zvani Pero iz Brodca, rođen 1879. godine, Gefreiter (desetar), 3.  bošnjačka  regimenta, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

106. Lazić Branko iz Janje, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka  regimenta, 14. komp.(BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

107. Ljubojević Pero iz Vršana, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3.           bošnjačka  regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

108. Medinić Alija zvani Salko iz Bijeljine, rođen 1894. godine, Korporal (desetar), 3.  bošnjačka  regimenta, 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

109. Mijatović Mihajlo iz Suhog Polja, rođen 1880. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

110. Mitrović Maksim zvani Peko iz Crnjelova, rođen rođen 1891. godine, Infanterist            (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

111. Mojić Trivun iz Tutnjevca, rođen 1889. godine, Korporal (desetar), 3.           bošnjačka  regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), logor ? u Rusiji,          Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

112. Mulaahmetović Mustafa zvani Salko iz Bijeljine-Dašnica, rođen 1887. godine,  Korporal (desetar), 3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3),             u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

113. Novaković Jovan iz Magnojevića, rođen 1887.godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,  Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

114. Panić Živan iz Velinog Sela, rođen 1879. godine, Korporal (desetar), 3.          bošnjačka  regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

115. Perić Cvjetko zvani Risto iz Zagona, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka  regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,  Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

116. Petrić Rajo iz Magnojevića, rođen 1877. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.         bošnjačka  regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

117. Račanović Gligor iz Svinjarevca, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka  regimenta, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

118. Radivojević Cvijetin iz Ugljevika, rođen 1880. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 16. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

119. Simić Petar iz Brodca, rođen 1890. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.           bošnjačka  regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

120. Stančić Radovan iz Dvorova-Hanište, rođen 1881. godine, Feldwebel (narednik), 3. bošnjačka regimenta, 18. komp.(BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

121. Stefanović Jovo iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 445.1916-07-25

122. Hodžić Šaćir iz Glinja, rođen 1893. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

123. Krajnović Sinan iz Bijeljine, rođen 1885. Godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. ( BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,          Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

124.  Pavlović Risto iz G. Čađavice, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

125. Ramić Hasan iz Janje, rođen 1892. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

126. Savić Luka iz Crnjelova, rođen 1888. Godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

127. Simić Janko iz Obriježa, rođen 1888. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 452.1916-08-16

128. Andrić Spasoje iz Pučila-Puhare, rođen 1896. Godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

129. Čejvanović Mustafa iz Koraja, rođen 1872. Godine, Infanterist (pješadinac),  3. bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

130. Kovačević Ahmed iz Janje, rođen 1886. godine, Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp.( BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,           Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

131. Marković Sreten iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3),  u logoru ? u Rusiji,            Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

132. Milanković Luka iz Velinog Sela, rođen 1895. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3. bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

133. Radovanović Spasoje iz Bijeljine,r ođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Rusiji,  Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

134. Ramić Salko iz Glinja, rođen 1895.godine, Infanterist (pješadinac),3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3),  u logoru? u Rusiji,             Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

135. Trifković Rajko iz Modrana, rođen 1877. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3),  u logoru ? u Rusiji,              Verlustliste Nr. 461.1916-09-07

136. Burić Jovan iz Popova, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Mokselan-Pensa u Rusiji, Verlustliste Nr. 462.1916-09-09

137. Burić Petar iz Popova, rođen 1883. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka regimenta, 11. komp.( BH Inf.reg nr.3), u logoru Jelabuga-Wjatka u Rusiji, Verlustliste Nr. 464.1916-09-14

140. Nikolić Pero iz Bogutovog Sela, rođen 1885. godine, Jeger (lovac), BH FJB 1,  5. komp. (BH lovački bataljon), u logoru Koslow-Tambow Rusija,             Verlustliste Nr. 478.1916-10-17

141. Blagojević Mlađen iz Patkovače, rođen 1886.godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 5. komp.(BH Inf. reg nr. 3), u logoru u Rusiji? Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

142. Damjanović Simo iz Ruhotine, rođen 1890. godine, Korporal (desetar), 3.           bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

143. Fitozović Husejn iz Janje, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3.              bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

144. Gutić Alija iz Janje, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3.              bošnjačka regimenta, 8. Komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

145. Jeftić Bogosav iz Crnjelova rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3.              bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

146. Jovanović Stanko iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Korporal (desetar), 3.              bošnjačka regimenta, 8. Komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

147. Kadrić Jusuf iz Bijeljine, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3.             bošnjačka regimenta, 8. Komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

148. Kajtazović Fejzo iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 8. Komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?            Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

149. Kolar Janoš iz Bijeljine, rođen 1897. godine, Infanterist (pješadinac), 3.               bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

150. Lazarević Ljubo iz Popova, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

151. Mehikić Ramo iz Koraja, rođen 1889. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.            bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

152. Nikolić Radovan iz Svinjarevca, rođen 1886. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, MGA IV. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?  Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

153. Novaković Dušan iz Obarske, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logor u Rusiji? Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

154. Pandžić Ibrahim iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3.  bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

155. Račević Hasan iz Bijeljine, rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac), 3.             bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru  u Rusij?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

156. Radovanović Ivan iz Ugljevika, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?  Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

157. Ružičić Relja iz Crnjelova, rođen 1892.  godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

158. Simić Vasilije iz Zabrđa, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), 3.               bošnjačka regimenta, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

159. Šindrić Salko iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.              bošnjačka regimenta, 6. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

160. Tankić Husejn iz Koraja, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3.              bošnjačka regimenta, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr. 494.1916-11-28

161. Ristić Rajko iz Bukovice, rođen 1892. godine, Zugsfuhrer (vodnik), 3.             bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?            Verlustliste Nr.489.1916-11-13

162. Stjepanović  Joco iz Obriježi, rođen 1887. godine, Korporal (desetar), 3.  bošnjačka regimenta, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji?             Verlustliste Nr.489.1916-11-13

163. Škorić Branko iz Velinog Sela, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru u Rusiji? Verlustliste Nr.489.1916-11-13

(nastaviće se)

Prethodni članakDženaza u Potočarima
Naredni članakŠta je za Srbiju genocid?
Saud Grabčanović
Rođen u Bijeljini, 10.09.1952 godine. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu, a za RTV mehaničara studira u Beogradu do 1973. Poslije Beograda seli se u Vinkovce gdje završava višu mašinsku školu 1983 godine. Rat ga je pomjerio do daleke Njemačke, u gradu Nürnbergu /Augsburgu gdje se stacionira 1993 godine. Radio je u Loewe opta, Metz, Grundig, Telefunken, Philips, Nord Mende, Blaupunkt, Schneider, Sony firmama sve do svoje penzije. Sadašnji status: penzioner ( aktivni još radi elektroniku – profi i piše istoriju - u dokolici)... Najdraži hobi: Istorija( u slobodnom vremenu)