Piše: Saud Grabčanović

Istočni front

To je bilo bojište na kojem su se u Prvom svjetskom ratu sukobljavale Njemačka, Austro-Ugarska, Bugarska i Osmansko carstvo s jedne strane, te Rusija i Rumunija s druge strane. Operacije su počeli Rusi jer su Nijemci imali glavne snage na Zapadu. Rusi su u avgustu 1914. godine  napali Istočnu Prusku i Galiciju. Nakon početnih uspjeha u Pruskoj, Rusi su potkraj avgusta bili potučeni kraj Tannenberga. Na galicijskom bojištu Rusi su uglavnom dominirali nad austrougarskom vojskom. Do kraja godine okružili su veliku utvrdu Przemyśl i osvojili Karpate. Bitka za Galiciju ili Bitka za Lemberg je bila značajna bitka između Ruskog carstva i Austro-Ugarske tijekom rane faze Prvog svjetskog rata 1914. godine. Austrougarske snage su teško poražene i istjerane iz Galicije, dok su ruske snage zauzele Lemberg i vladale otprilike devet mjeseci istočnom Galicijom. U tim bitkama je austrougarska vojska imala oko 400.000 mrtvih i ranjenih vojnika dok su ruski gubici iznosili oko 250.000 mrtvih i ranjenih vojnika!

U februaru 1915. godine  Nijemci su potukli Ruse kraj Mazurskih jezera. Rusi su odbranili Varšavu i osvojili Przemyśl. U maju je počela zajednička njemačko-austrougarska ofenziva u kojoj je probijena ruska crta kraj Gorlica u podnožju Karpata, što je dovelo do lančanog povlačenja ruskih snaga na cijelom frontu. Slijedilo je frontalno potiskivanje Rusa koje je trajalo do kraja septembra i početka oktobra, kada je crta bojišnice bila stabilizirana. Rusi su izgubili Galiciju, Poljsku, Litvaniju i dijelove Letonije i Bjelorusije.

U martu 1916. godine Rusi su pokušali ofanzivu koja nije uspjela. Zatim je početkom juna uslijedio prodor Rusa pod komandom generala Brusilova u Luck i Bukovinu, koji je ugrozio austrougarsku liniju odbrane i zaprijetio njezinim potpunim slomom. Morali su intervenisati Nijemci i dovući snage s drugih ratišta. U rat na strani Antante uključila se i Rumunija i napala Austro-Ugarsku. Stoga su Nijemci težište rata bacili na Rumuniju i zajedno s bugarskim i austrougarskim snagama osvojili su Bukurešt.

Ruske planove za ofanzivu u proljeće 1917. godine omela je prva revolucija u februaru te godine u Petrogradu i Moskvi, u kojoj je ruski car abdicirao. Ofanziva je započela tek početkom juna probojem austrougarske crte i bila je zaustavljena  intervencijom Nijemaca. Uskoro je sredinom juna počela uspješna austro-njemačka ofanziva i Rusi su odbačeni duboko na istok. Ratne operacije na ovom frontu su završene sa izbijanjem Oktobarske revolucije u Rusiji. Početkom decembra potpisano je primirje između Centralnih sila i Rusije, što je slijedila i Rumunjska. U februaru 1918. godine  Nijemci su obnovili rat protiv Rusije, koja je u martu bila prisiljena na nepovoljan mir u Brest-Litovsku. Rusija je na ovaj način izašla iz rata uz teritorijalne ustupke Centralnim silama kojima se  ukazala šansa za pobjedu u ratu. Rusi su izgubili Poljsku, Litvaniju, Letoniju i Estoniju, a Ukrajina i Finska postale su zasebne države.

U svim gore navedenim bitkama su učestvovali i vojnici iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara, od kojih su mnogi poginuli, bili ranjeni ili zarobljeni od strane Rusa i Rumuna. Ovdje vam iznosim relevantne podatke sa imenima tih naših ratnika:

Spisak vojnika iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara koji su poginuli, ranjeni ili bili zarobljeni na frontu u Galiciji u borbama sa Rusima oko utvrde Przemyśl krajem 1914. godine:

 

Poginuli vojnici :

1. Mehmedović Rešo iz Janje, rođen 1888. godine, Rez. Jeger (lovac), BH FJB , 1. komp  ( BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 47. 1914-11-06

2. Turkalović Mustafa iz Koraja, rođen 1891.godine, Infanterist (pješadinac),             3. bošnjačka reg., 18. komp. (BH Inf. reg nr.3), Verlustliste Nr. 52. 1914-11-10,

3. Dragojlović Radovan iz Amajlija, Korporal (desetar), 3. bošnjačka regimenta,      1. kompanija (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

4. Milovanović Lazar iz Vršana, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta,  8. kompanija (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

5. Mujkić Murat iz Koraja, Korporal (desetar), 3. bošnjačka regimenta ,1. kompanija  (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

6. Spasojević Đuro iz Velinog Sela, Res. Korporal (rezervni desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 5. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

7. Pajkanović Ilija iz Bijeljine, rođen 1889. godine, die Wacher (glavni stražar), Fin  Wachbatt., 3.  bošnjačka regim.( BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 77. 1914-12-10,

Ranjeni vojnici :

1. Alagić Ibro iz Atmačića, rođen 1889.godne, Jeger (lovac), BH FJB, 4. komp.  ( BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 47. 1914-11-06

2. Ivić  Jovan iz Dragaljevca, rođen 1886. godine, Patrouillefuhrer (vođa patrole),  BH  FJB, 4. komp. ( BH lovački bataljon),  Verlustliste Nr. 47. 1914-11-06

3. Omić Idriz iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Patrouillefuhrer (vođa patrole), BH FJB,  2. komp. ( BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 47. 1914-11-06

4. Kutlačić Gojko iz Velike Obarske, rođen 1892.godine, Pioner (inžinjerac), Pion BH.  Nr15. 2. komp, Verlustliste Nr. 52. 1914-11-10,

5. Mitrović Milan iz Kacevca, rođen 1888.godine, Jeger (lovac), 3. bošnjačka regimenta  (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

6. Muharemagić Abaz iz Bijeljine, rođen 1888.godine, Patrouillefuhrer (vođa patrole), 3. bošnjačka reg., Jeger komp.1/3 (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 52. 1914-11-10,

7. Bešlić Vladimir iz Balatuna, Korporal (desetar), 3. bošnjačka regimenta,     1. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

8. Bogaljević Osman iz Atmačića, Reserve Infant. (rezervni pješadinac), 3. bošnjačka   regimenta, 4. komp. (BH Inf.r eg nr. 3 ,komp 4.), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

9. Gruhonjić Avdo iz Janje, Res. Zugsfuhrer (rezervni vodnik), 3. bošnjačka regimenta,  8. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

10. Ismić Juso iz Bijeljine, Reserve infant. (rezervni pješadinac), 3. bošnjačka     regimenta, 6. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

11. Ismić Huso iz Bijeljine, Reserve infant.( rezervni pješadinac), 3. bošnjačka     regimenta, 1. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

12. Jahić Rešid iz Bijeljine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta,      2. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

13. Korajac Hamza iz Janje, Reserve infant. (rezervni pješadinac),  3. bošnjačka     regimenta, 13. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

14. Kotarević Alija iz Bijeljine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta,      4. kompanija (BH Inf .reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

15. Krstić Živko iz Broca, Korporal (desetar), 3. bošnjačka regimenta, 1. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

16. Lazarević Vidak iz Bijeljine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 1. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

17. Lazarević  Nikola iz Bijeljine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 1. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

18. Mehmedbegović Abdulah iz Bijeljine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka        regimenta, 6. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

19. Mehmedović Mehmed iz Bijeljine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka        regimenta, 14. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

20. Milovanović Pero iz Vršana, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka  regimenta,  16. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

21. Omerović Ibrahim iz Glinja, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 1. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

22.  Rebrić Andrija iz Broca, Res. Korporal ( rezervni desetar), 3. bošnjačka regimenta, 1. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

23. Savić Branko iz Crnjelova, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta,          4. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

24. Savić Cvijetin iz  Broca, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta,          4. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

25. Sekulić Cvijetin iz Batkovića, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 1. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

26. Stanišić Savalija iz D. Dragaljevca, Reserve Infant. (rezervni pješadinac),        3. bošnjačka regim, 1. komp. (BH Inf. reg nr. 3),Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

27. Tešić Jovo iz Suhog Polja, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta,          14. kompanija (BH Inf. reg nr.3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

28. Tešić Đorđo iz Suhog Polja, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta,  16. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

29. Terzić Halil iz Koraja, Res. Korporal ( rezervni desetar), 3. bošnjačka regimenta,  6. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

30. Valjevac Halil iz Janjara, Res. Korporal (rezervni desetar), 3. bošnjačka regimenta,  6. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 59. 1914-11-15,

31. Arnaut-Jahiju Pašaga iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regim, 11. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

32. Bilinčević Alija iz Bijeljine, rođen 1881. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 3. kompanija (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

33. Dimitrić Žarko iz Bijeljine, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3.        bošnjačka regim, 11.  komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

34. Hajdarbegović Hasan iz Janjara, rođen 1887. godine, Korporal (desetar),         3. bošnjačka regim, 11. komp. (BH Inf.r eg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

35. Hodžić Zahid iz Glinja, rođen 1891.g odine,Gefreiter (razvodnik), 3. bošnjačka  regimenta, 9. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

36. Hrustemović Jusuf iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac),      3. bošnjačka reg, 3. komp.( BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

37. Kićanović Grujo iz Broca, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac),       3. bošnjačka regim, 12. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

38. Novaković Cvijetin iz Donjeg Crnjelova, rođen 1891.  godine, Gefreiter (razvodnik) 3. bošnjačka regim, 12. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

39.  Salkanović Sinan iz Teočaka, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac),        3. bošnjačka regim, 11. komp.(BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

40. Skokić Nurko iz Janje, rođen 1885. godine,  Korporal (desetar), 3. bošnjačka        regimenta, 9. komp.(BH Inf. reg nr.3 ) ,Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

41. Stanivuković Jovan iz Tutnjevca, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regim, 10. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

42. Stojanović Đoko iz Crnjelova, rođen 1890. godine, Res.Infanterist ( rezervni       pješad.), 3. bošnj.reg,  arb.a bt 1/3 (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 69. 1914-11-27,

43. Benović Obren iz Zabrđa, rođen 1881.godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 10. komp. (BH Inf. reg. nr. 3), Verlustliste Nr. 79. 1914-12-14

44. Jekić Cvijetin iz Amajlija, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac),        3. bošnjačka regim, 12. komp.(BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 79. 1914-12-14

45. Josipović Vasilije iz Suhog Polja, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regim, 11. komp. (BH Inf. reg nr. 3),Verlustliste Nr. 79. 1914-12-14

45. Miljanović Milan iz Glogovca, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac),        3. bošnjačka regim, 10. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 79. 1914-12-14

46. Savić Luka iz Donjeg Crnjelova, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac),        3. bošnjačka regim, 12. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 79. 1914-12-14

47. Zarić Vasilije iz Glogovca, rođen 1891. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnj. regim, 11. komp.(BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 79. 1914-12-14

48. Filipović Branko iz Ugljevika, rođen 1891. godine, Jeger (lovac) , BH FJB          1. komp. ( BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 88. 1914-12-30

49. Petrović Mihajlo iz Zabrđa, rođen1891. godine, Korporal (desetar), 3. bošnjačka  regimenta, 11. komp. (BH Inf. reg nr. 3), Verlustliste Nr. 88. 1914-12-30

Zarobljeni vojnici:

  1. Grosić Obren iz Bijeljine, rođen 1887. godine, Zugsfuhrer (vodnik), BH FJB, 4.      komp. (lovački bataljon), u logoru ? u Rusiji. Verlustliste Nr. 47. 1914-11-06

2. Krsmanović Radovan iz Crnjelova, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 16. komp. (BH Inf. reg nr. 3), u logoru ? u Rusiji, Verlustliste Nr. 47. 1914-11-06

(nastaviće se)