Piše: Saud Grabčanović

Dr Ismet Popovac je bio ljekar u Nevesinju, a kasnije u Konjicu. Medicinski fakultet je završio u Beogradu. Od studentskih dana postao veliki srbofil i zagovornik očuvanja Kraljevine Jugoslavije. Ubili su ga partizani sačekavši ga u zasjedi 1943. godine u blizini Trebinja, tačnije u Trebinjskoj šumi. Pored Fehima Musakadića, Mustafe Pašića i dr Ismeta Popovca, poznati veliki srbofili i četnici bili su još Mustafa Mulalić iz Livna, Mustaj-beg Hadžihuseinović, poručnik Husnija Čengić, Smajo Ćemalović iz Mostara, Mustafa Berberović iz Blagaja, Abid Prguda, Omer Kalajdžić, braća Muhamed i Abid Mehmedbašić iz Stoca, Džemal Kršlaković, imam iz Konjica, prof. dr Mehmed Begović, profesor Univerziteta u Beogradu, Muhamed Mulalić, Alija Konjhodžić, Esad Vehabović iz Bosanske Gradiške, Omer-beg Čengić, kapetan Husein Rovčanin, komandant poznatog Komoranskog četničkog odreda koji je operirao na području Brodareva, Bijelog Polja i Prijepolja, a koji su partizanima cijele 1943 i 1944. godine zadavali goleme glavobolje, jer im nisu nikako omogućavali da prijeđu rijeku Lim, itd. A na kraju posebno treba pomenuti Muhamed-bega Preljubovića iz Bijeljine, člana četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, kojeg je u decembru 1944. godine sam Draža Mihailović imenovao za komandanta svih Četničkih muslimanskih jedinica u okviru Srpske, Hrvatske i Slovenačke armije! (Arhiv Vojno-istorijskog institute – Ča – br.reg.26/1, k.6 – Naredba načelnika štaba Vrhovne komande za 20. januar 1945).

Muslimani koji su se borili u ratu na strani Vojske RS-a od 1992. do 1995. godine

Muslimana (Bošnjaka) sa kokardama na uniformama bilo je i u ratu i agresiji na BiH devedesetih. Ovaj presedan predstavlja kontinuitet sa sličnim događanjima u Drugom svjetskom ratu. I u ovom ratu je došlo do otvorenog koketiranja određenog broja „naših“ naivnih (ili koristoljubivih) Bošnjaka sa velikosrpskim nacionalistima. Koliko je tačno bilo muslimana u vojsci RS-a, koja je sprovodila četnički plan iz Drugog svjetskog rata, do danas nam nije poznato, ali svakako njihov broj nije bio zanemarljiv. Ovo bi trebalo da bude predmet ozbiljnog istoriografskog istraživanja rata u BiH devedesetih. Ovdje ću vam izložiti samo nekoliko do danas poznatih činjenica. U Derventi je nedavno u 68. godini umro Nusret-Nuce Dizdarević, pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji, komandant čete „Meša Selimović”, koja se istakla na brojnim ratištima, pišu Beogradske „Novosti“ . “Jedinica “Meša Selimović”, formirana je u avgustu 1992. u selu Kulina kod Dervente na inicijativu rezervnog kapetana prve klase JNA Ismeta Đuherića iz Bosanskog Broda, uz pomoć generala Boška Kelečevića i tadašnjeg pukovnika Slavka Lisice. Činilo ju je oko 150 muslimana dobrovoljaca. Pomenuti Dizdarević je januara 1993. u činu kapetana preuzeo komandu nad četom “Meša Selimović”. Sa velikim uspjehom vodio ju je do kraja rata. Jedinica se istakla na derventskom, brodskom, maglajskom, zavidovićkom i drugim ratištima.  Tugovali su za Jugoslavijom, poštovali zakletvu datu tadašnjoj JNA, a da bi obranili svoje, iz te rasformirane vojske pristupili su u maju 1992. godine formiranoj VRS. Nisu se obazirali na neprijateljsku propagandu da su Bošnjaci s kokardama na glavi”, zaključuju Novosti.

                                                        (Nastaviće se)