Derviš Pašić - Sinovi zapaljenih dana
Derviš Pašić – Biografija