Piše: Jusuf Trbić

Povodom obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, BZK “Preporod” Bijeljina-Janja i Bošnjačko kulturno-umjetničko društvo “ Mula Alija Sadiković” Janja raspisuju literarni konkurs za najbolje radove učenika osnovnih škola. Tema je : “ Domovina nije samo riječ”.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi učenici osnovnih škola sa područja grada Bijeljina.

Svoje radove učenici mogu lično predati u štampanoj formi u Biblioteci BZK “Preporod” u Domu kulture u Janji, u zatvorenoj koverti, ili poslati na adresu : BKUD “Mula Alija Sadiković”, Bijeljinska ulica 112 Janja ( poštanski broj Janje je 76316), sa naznakom : “ Za literarni konkurs”, a mogu ih poslati i u elektronskoj formi na e-mail adresu : bkud.mas.janja@gmail.com.

 

Svi radovi moraju sadržati sljedeće podatke o učeniku :

-ime, prezime, razred učenika

– naziv škole

-adresu stanovanja učenika i kontakt telefon ili e-mail adresu učenika.

 

Radovi mogu biti u prozi ili u stihu, a ocjenjivaće ih stručna komisija.

Svi radovi se mogu dostaviti najdalje do 26. februara.

Najbolje ocijenjeni radovi dobiće vrijedne nagrade i biće pročitani na svečanosti obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u Janji.