Atifu Kujundžiću

Ruše se zidovi u krv ukopani

Tamna noć po njima svoje lice piše

U ovoj pjesmi gdje mene nema više

Rukopis trune Guše se zadnji dani

 

I  ptice noći glad mi opkoljavaju

Cijedi se smola sluha niz riječi

Koje u grlu drhte Ko će da spriječi

Moje pjesme da mene bivšeg  sanjaju

 

U prazna slova sklanja se moja sjenka

U žive rime liježu mrtvi ljudi

U lakoj smrti počinje da se budi

 

Glas koji nema ni kraja ni početka

U njega tone sva ljepota svijeta

U najdublji ponor na kraju soneta

Jusuf Trbić