Ko to u ovo doba

Prstima sjećanja udara u noćne zidove

U nijeme zidove noći

 

Ko otvara bunare noći

Ključem djetinjstva izgubljenog

Među dubokim sjenkama

 

Ko diže poklopce sa kutija bez dna

I pušta

Potonule dane

Okamenjene uzdahe

Osmijehe modre od mahovine

Kojom voda diše

 

Ko to u ovo doba

Kuca na vrata sveobuhvatne noći

U kojoj se ni jedno nebo ne ogleda

 

Čiji to prsti

Češljaju srebrnu kosu dubine

I noževe  suza umornom srcu daruju

Kao što se mrtvo cvijeće

Daruje

Zaboravljenoj ljubavi

(Jusuf Trbić)