PROBLEMI U BIJELJINI Islamska zajednica snažno posvećena zaštiti vakufa

Na sjednici Skupštine Grada Bijeljina nedavno je na prijedlog gradonačelnika Ljubiše Petrovića na razmatranje stavljena Odluka koja bi mogla nanijeti nesagledivu štetu vakufima u Bijeljini. Tim povodom muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović i direktor Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Senaid Zajimović danas su bili u radnoj posjeti Medžlisu Islamske zajednice (MIZ) Bijeljina.

Predstavnici Medžlisa Bijeljina i predstavnici Bošnjaka u Skupštini Grada Bijeljina i Gradskoj upravi informirali su muftiju Fazlovića i direktora Zajimovića o ovim događajima.

Iako su svi nivoi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini odmah upoznati s ovim namjerama, danas je uz detaljno predočene informacije naglašeno da ovo nije prvi pokušaja otuđenja harema Sultan Sulejmanove Atik džamije u Bijeljini. Skupština Grada Bijeljina je na sjednici održanoj 19. oktobra 2022. godine raspravljala o Odluci o osnovanosti utvrđivanja opšteg interesa radi provođenja postupka eksproprijacije u svrhu privođenja namjeni regulacionog plana ‘Centar grada’.

U Odluci je planirana eksproprijacija imovine Islamske zajednice, odnosno dijela harema Sultan Sulejmanove Atik džamije, koji je zajedno s džamijom proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, te eksproprijacija zgrade sjedišta Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina.

Medžlis Islamske zajednice Bijeljina, kao titular navedene imovine, nije obaviješten niti konsultiran o ovoj namjeri. Na ovoj sjednici Skupštine Grada Bijeljina raspravljano je o ovoj Odluci te je zaključeno da se ona vrati na doradu. Na današnjem sastanku u Bijeljini izražena je zabrinutost zbog pokušaja lokalne vlasti u ovom gradu da raspolaže imovinom Islamske zajednice. Ova Odluka je jasan pokušaj otuđenja vakufa i nanošenja štete Islamskoj zajednici i muslimanima.

Namjeru da se ekspropirijacijom, a što bi praktično značilo uklanjanje zgrade sjedište Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina, nije moguće ničim opravdati. Poznato je koliki je značaj jednog medžlisa za organiziranje vjerskog života muslimana, te šta suštinski i simbolično znači Medžlis Islamske zajednice Bijeljina kao sjedište Islamske zajednice u ovome gradu.

Nameće se pitanje, kako je uopće moguće planirati rušenje sjedišta bilo koje vjerske zajednice u jednom gradu?

Naročito zabrinjava način na koji se lokalna vlast odnosi prema Sultan Sulejmanovoj Atik džamiji i njenom haremu, nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine. U Odluci o proglašenju Sultan Sulejmanove Atik džamije nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine jasno je navedeno da se stavljaju van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama Odluke, te da će se nadležni organi RS, gradske i opštinske službe suzdržati od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti Nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju, prenosi Muftijstvo tuzlansko.

Na današnjem sastanku je naglašeno da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini snažno posvećena zaštiti vakufa te da najviši organi Islamske zajednice na tom planu poduzimaju konkretne korake. S tim u vezi, pažljivo će se pratiti dalji postupci i planovi lokalne vlasti kada je u pitanju harem Sultan Sulejmanove Atik džamije i zgrade Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina.

(nap.ba)