U martu devedeset treće

Digli su u zrak

Džamiju Sulejmanovu

Na zemlji ranu otvorili

 

Sad Bijela džamija

Među oblacima lebdi

Između dana i noći

Čeka da rana zaraste

 

Nit može u nebo da se popne

Niti u ljude da se vrati