Svakog  jutra isto radim

Na jug se najprije uputim

Sve do vode u kojoj se

Nebo završava

 

Pa na istok još dalje

Tamo gdje umorne planine

Liježu na počinak

 

Onda na sjever do snijega i leda

Do kraja noći za koju kažu

Da joj kraj niko vidio nije

 

Najzad na zapad

Pod tamno pazuho sunca

U vrela usta beskraja

 

Svuda isto

 

Niko me ne čeka

Ni ovdje ni tamo

(Jusuf Trbić)