Piše: Saud Grabčanović

Sve majke osmanskih sultana, njihova imena i porijeklo

1. Majka sultana Osmana I :  Halime Hatun ( Seldžučka turkinja )

2. Majka sultana  Orhana :   Malhun Hatun ( Turkmenka )

3. Majka sultana Murata I :  Nilufer Hatun ( Vizantinka Holofira-Olivera )

4. Majka Bajazida I :  Đulčiček Hatun ( Bugarka Marija )

5. Majka sultana Mehmeda I : Devlet Hatun ( Bugarka Olga )

6. Majka sultana Murata II :  Emine Hatun ( Vizantinka Veronika )

7. Majka sultana Mehmeda II : Huma Hatun  ( Srpkinja Despina )

8. Majka sultana Bajazida II : Emine Gulbahar Hatun (Grkinja Kornelija )

9. Majka sultana Selima I : Gulbahar Hatun ( pontska Grkinja Sofija)

10. Majka sultana Sulejmana Veličanstvenog : Ajša Hafza Sultan (Bošnjakinja, ime?)

11. Majka sultana Selima II : Hurem Sultan (Ukrajinka Aleksandra)

12. Majka sultana Murata III : Nurbanu Sultan (Italijanka Sesilija )

13. Majka sultana Mehmeda III : Safije Sultan (Albanka Bafo )

14. Majka sultana Ahmeda I : Handan Sultan (Grkinja Helena)

15. Majka sultana Mustafe I : Halime Sultan  (Gruzinka Marija)

16. Majka sultana Osmana II : Mahufiruze Hatidže ( Grkinja Evdokija)

17. Majka sultana Murata IV : Mahpejker Kosem Sultan (Grkinja Anastazija)

18. Majka sultana Ibrahima I : Mahpejker Kosem Sultan (Grkinja Anastazija)

19. Majka sultana Mehmeda IV : Turhan Hatidže Sultan ( Ruskinja Nađa)

20. Majka sultana Sulejmana II : Saliha Dilašub Hatun (Srpkinja Katarina)

21. Majka sultana Ahmeda II : Muazzez Sultan (poljska Jevrejka Hava/Eva)

22. Majka sultana Mustafe II : Đulnuš Emetulah Sultan  (Grkinja Evmenija)

23. Majka sultana Ahmeda III : Đulnuš Emetulah Sultan  (Grkinja Evmenija)

24. Majka sultana Mahmuda I : Saliha Sultan ( Srpkinja Jelisaveta)

25. Majka sultana Osmana III : Šehsivar Sultan ( Srpkinja Mara)

26. Majka sultana Mustafe III :  Mihrišah Sultan  ( Gruzijka Agnes)

27. Majka sultana Abdul Hamida I : Rabia Šermi Kadin  (Francuskinja Ida)

28. Majka sultana Selima III : Mihrišah Sultan  (Gruzijka Agnes)

29. Majka sultana Mustafe IV : Ajše Sinperver Sultan (Bugarka Sonja)

30. Majka sultana Mahmuda II : Nakšidil Sultan ( Gruzijka Riveri)

31. Majka sultana Abdul Medžida I : Bezmi Alem Valide Sultan (ruska Jevrejka Suzi)

32. Majka sultana Abdul Aziza I : Besime Pertevnijal Valide Sultan (Rumunka,ime?)

33. Majka sultana Murata V : Šefkevza Sultan  (Francuskinja Vilma)

34. Majka sultana Abdul Hamida II : Tirimižgan Sultan  (Jermenka Virgina)

35. Majka sultana Mehmeda V Rešada : Đulkemal Kadina Efendi (Albanka Sofija)

36. Majka sultana Mehmeda VI : Đulista Kadina Efendi  (Čerkeskinja Henrieta)

                                              (Nastaviće se)