Konačnim oblikom krvi nahrani

Ovu noć nezasitu

I  svojim je okom napoji

Bez vida i bez glasa nikuda

prispio nisi

Tvoje tijelo u dnu vazduha

leži

I tone u modre jecaje zvijezda

U njihov tamni glas

 

 

To nebo bez lica

Taj obruč mraka

Što se u svoju sjenku ruši

U prostor toploga grijeha

U pustu baštu sjećanja

U baštu bola

 

 

Ozelenjela svjetlost u srce

kamena liježe

U tvoju tamnu kost

U trulo meso pjesme

U meso zvuka

Što te drugačije mjeri

Što te drugačije sluti

 

Jusuf Trbić