Piše: Saud Grabčanović

Džezarova pobjeda nad Napoleonom Bonapartom

Kada je francuska vojska, predvođena  Napoleonom Bonapartom, 1798. godine započela okupaciju Egipta, sultan  je zatražio od Džezar Ahmed-paše da se u regiji gdje on vlada mobilišu i naoružaju svi muškarci sposobni za vojnu službu, kao i da se pripreme i pojačaju sve utvrde za odbranu od neprijatelja. U periodu 1798-1799. godine, odnosno u vrijeme Napoleonove invazije na Egipat i Šam, Ahmed paša je bio najmoćniji i najsposobniji osmanski namjesnik na širem prostoru Bliskog istoka. Ahmed-paša je istovremeno bio serasker (vrhovni komandant) Egipta i Šama, zapovjednik (emir) šamske hadžske karavane, sandžakbeg Jerusalima te beglerbeg Damaska, Sajde, Tripolija i Egipta. Odbrana grada Akke je tada pojačana svježim osmanskim trupama koje su pristigle iz evropskog dijela carstva. Među pristiglim snagama bilo je najviše Albanaca. Napoleonove snage su nakon iskrcavanja na egipatsku teritoriju veoma brzo porazile Mameluke u Egiptu. Francuski general, veliki Napoleon, vjerovao je da će Osmansko carstvo pružiti za nijansu veći otpor u odnosu na Mameluke iz Egipta. Napoleon je bio uvjeren  da će lako poraziti osmansku vojsku, te za kratko vrijeme zagospodariti kompletnim carstvom, a na kraju na bijelom konju ujahati u Istanbul-Konstantinopolis. Nakon što je uspješno zagospodario cijelim Egiptom, Napoleon je sljedeće 1799. godine krenuo sa trupama preko Sinaja ka današnjem Izraelu i Siriji u nova osvajanja. Brzo nakon prelaska Sinaja Napoleon je sa svojim trupama  okupirao Al-Ariš, Gazu i Jafu (Haifu), a u martu 1799. došao je pod  Akku. Uputio je ultimatum braniocima grada da se bezuslovno predaju. Ali, Ahmed Džezar-paša  je tvrdoglavo odbijao da Francuska je vojska nakon toga počela sa napadima i opsadom ovog utvrđenog grada. Branioci su pružali organizovan i snažan otpor uz stalne iznenadne ispade iz grada u kojima su desetkovali francuske snage.Veliku ulogu u odbrani Ake, pored  Ahmed Džezar-paše, imao je i njegov savjetnik i vezir grada Akke Jevrej Haim Farhi. Haim Farhi je zajedno sa Ahmed Džezar (Cezzar) pašom predvodio vojsku protiv Napoleona Bonaparte. Osmanskim snagama koje su branile grad Akku je sa mora davala topničku podršku osmanska mornarica. Takođe je tada na Mediteranu britanska mornarica zaustavila francuske brodove koje su iz Evrope dovozile nove snage i naoružanje za Napoleonove armiju na Bliskom istoku. Opsada, koja je trajala više od dva mjeseca, bila je neuspješna zbog snažne odbrane osmanskih trupa pod komandom Džezar Ahmet-paše. Duga opsada i teški gubici koje su Napoleove snage trpjele u borbama za Akku  uticali su na pad morala francuskih vojnika. U drugom mjesecu opsade se među francuskim vojnicima pojavila kuga koja je desetkovavala francuske redove. Pojava kuge je  izazvala totalni pad morala i pobunu vojnika. Napoleon Bonaparta je zbog toga bio primoran da preispita svoje planove za osvajanje Istoka i da se brzo povuče iz okoline Akke 21. maja 1799. godine. Napoleon Bonaparta, veliki vojskovođa, strateg kakvoga čovječansvo do tada nije vidjelo, general pred kojim su drhtale velike evropske carevine i  kraljevine i padale pred njegovim trupama kao gnjile kruške, žestoko se osramotio u bici pod Akkom i pretrpio je svoj prvi poraz. Porazila ga je vojska koju je predvodio slavni Bošnjak Džezar Ahmed-paša, mudri i lukavi vojskovođa koji ga je nadmudrio! Nakon ovog poraza razočarani Bonaparta je rekao :”Da ne bi toga čovjeka mogao sam preuzeti cijeli Istok“ . Nakon ovog Napoleonovog poraza pod Akkom 1799. godine Džezar Ahmed-paša je postao svjetski poznat kao prvi čovjek koji je porazio strašnog Napoleona, te time spasio Osmansko carstvo od sigurne kapitulacije. Koliko je Ahmed-pašina pobjeda na globalnom nivou značila, govori i sam Napoleon koji je 1805. godine izjavio šta bi se desilo da je te 1799. godine bio u mogućnosti da zauzme Akku:“ Stavio bih turban, obukao bih vojnike u velike turske hlače, i izlagao bih ih samo boju u slučaju krajnje nužde. Načinio bih ih Svetim bataljonom–mojim Besmrtnicima.Završio bih rat s Turcima pomoćnim arapskim, grčkim i ermenskim trupama. Umjesto bitke u Moraviji  (bitka kod Austerlica kad je uništio Austriju), dobio bih bitku kod Isa, načinio sebe carem Istoka, te bih se vratio do Pariza preko Konstantinopolisa“. Napolenove snage su ostale u Egiptu sve do 1801.goine, kada ih je kombiniranim akcijama porazila britansko-osmanska vojska, nakon čega su se francuske trupe predale,  a kasnije su bile evakuisane nazad u domovinu.Pošto je bio zauzet svojim velikim osvajanjima u Evropi Napoleon ih tada u toj bici nije predvodio.

Doprinos Džezar Ahmed-paše razvoju Šama i grada Akke

Bošnjak Ahmed-Džezar paša je značajan i po tome što je dosta ulagao u razvoj privrede u Akki. Zahvaljujući njemu grad se  brzo i uspješno razvijao. Akka je u njegovo doba postala glavna šamska luka za izvoz u Evropu, treći grad po veličini i ekonomskoj snazi u cijelom Šamu, nakon Halepa i Damaska, vojni i politički centar Šama, te najutvrđeniji šamski grad. Kada je preuzeo vlast 1775. godine Akka je imala oko 10 000 stanovnika, dok je 1798. godine, kada je bio na vrhuncu moći, imala između 25 000 i 30 000 stanovnika. Ahmed-paša je takođe stao ukraj monopolu zapadnoevropskih trgovaca, posebno Francuza. Monopol francuskih trgovaca  nad šamskim izvozom u evropske luke  je datirao još iz 17. vijeka. Nakon višegodišnjih problema sa francuskim trgovcima zbog kršenja osmanskih trgovačkih zakona 1790. Godine, on je protjerao sve francuske trgovce iz Akke. Iako je francuska diplomatija preko Istanbula vršila stalan pritisak na Ahmed-pašu da dozvoli povratak francuskim trgovcima, on na to nije nikada pristao. Ni sultanski fermani, ni sultanove prijetnje niti otvorene  francuske prijetnje Osmanskoj državi nisu mogle natjerati tvrdoglavog Bošnjaka Ahmed-pašu da odustane od svoje nakane. Nakon protjerivanja iz grada, u narednih 14 godina nijedan francuski trgovac  nije boravio i trgovao u Akki. Danas u Akki postoji vakuf Ahmed Džezar -paše sa prelijepom centralnom  džamijom koju je on podigao. Takođe postoji i  orden grada Akke u spomen Ahmed Džezar- paši, te mnogi spomeni na tu daleku 1799. godinu. Postoji i top koji se  koristio u odbrani Ake 1799. Godine, kao i mnogi drugi artefakti vezani  za tu bitku za Akku (Akru) između Ahmed Džezar-paše (Cezzar) i Napoleona Bonaparte, a sam grad obiluje mnogim detaljima iz tog perioda.