22.9 C
Bijeljina
Nedjelja 9 Maja 2021

Sufizam i derviši (IV dio)

Piše: Saud Grabčanović Tarikati i derviški redovi Pojam tarikat predstavlja plan i program, te metod i režim nekog  sufijskog reda.  Prema učenjacima sunitskog islama postoji trinaest glavnih derviških tarikatskih redova. Postoje islamski učenjaci iz drugih dviju skupina islama  (šiiti i hadžirije) ...

Heroji odbrane Bosne [IV dio]

Piše: Saud Grabčanović Pregled istorije Bosne od turskih osvajanja do 1737. godine          Bošnjaci su, izgubivši vlastitu državu u 15. Vijeku, postali dijelom velikog Osmanskog carstva. Vremenom su se islamizirali i postali  veoma značajan faktor u toj državi, zahvaljujući svom viteštvu,...
Piše : Saud Grabčanović Kapetanije u Bosni kao  posebne autonomne jedinice U Bosanskom ejaletu su postojale posebne teritorijalne jedinice koje su uživale poseban autonomni status u okvirima Bosanskog pašaluka i Osmanskog carstva. Kapetanije su se službeno zvale imenom glavnog...
Piše: Saud Grabčanović Pokušaji osmanske vlasti da uvede prohibiciju u Bosanski ejalet Od polovine 16. vijeka u osmanskim „muhimme defterima“ nailazimo na podatke da muslimansko stanovništvo u Bosanskom sandžaku, kasnije ejaletu, potajno i masovno konzumira alkohol. Prema tadašnjim shvatanjima osmanskog društva,...

Sudbina jedne krune (V dio)

Piše: Saud Grabčanović Biografija prvog  kralja Raške (Srbije) iz dinastije Nemanjića Prvi krunisani kralj Raške je bio srednji sin velikog župana Stefana Nemanje -  Stefan Nemanjić. On je bio srpski srednjovjekovni vladar od 1196. do 1277. godine i prvi je srpski...

SLOM PRVOG SRPSKOG USTANKA

Piše: Saud Grabčanović  Uvod        Nama je danas skoro potpuno nepoznato da su Bošnjaci nakon izbijanja Prvog srpskog ustanka 1804. godine imali važnu ulogu u borbama sa srpskim ustanicima u Srbiji, kao i na granicama Bosanskog ejaleta. Bošnjaci su imali veoma...