13.2 C
Bijeljina
Ponedjeljak 25 Oktobra 2021

Bijeljina u predturskom periodu (IX dio)

Piše: Saud Grabčanović Konačni pad Bijeljine i Semberije pod pod osmansku vlast U napadu na ostatke Srebreničke banovine 1520. godine su grad Bijeljinu (ruševine grada) i njegovu okolinu zauzele osmanske trupe pod komandom čuvenog velikog vezira Ibrahim-paše. Grad i okolina su...
Piše: Saud Grabčanović Originalni izvještaji Glavne komande K&K vojske o zauzimanju Bijeljine Izvještaj koji je bio poslan u Glavnu komandu u Zagreb: „ Još 20. septembra naređeno je 26. pješadijskoj brigadi da se s tri bataljona uputi cestom prema Bijeljini do Donjeg...
Piše: Saud Grabčanović Bijeljina i Semberija ponovo pod vlašću Ugarske Nakon Fatihovog osvajanja cijelog Bosanskog kraljevstva u proljeće 1463. godine Ugarska je u kontraofanzivi u jesen te iste godine, pod vođstvom kralja Matjaša Korvina, uspjela preoteti od Turaka skoro cijelu sjevernu...
Piše: Saud Grabčanović Zauzimanje Bijeljine od strane austrugarskih trupa Nakon žestokog otpora austrougarskoj okupacionoj vojsci kod Brčkog i padom ovog grada, gradski oci Bijeljine odlučili su da grad okupatoru predaju bez borbe. Jako veliki gubici bošnjačke vojske u borbama za Brčko,...

Bijeljinski begovi (XX dio)

Piše: Saud Grabčanović Zaimovići-bijeljinski  Zaimovići su bili dosta raširena begovska familija u sjevero-istočnoj Bosni. Prema porodičnom predanju, Zaimovići su se ranije prezivali Altomanovići i oni potiču od srpskog srednjovjekovnog plemića Cvetka Altomanovića, rođenog brata užičkog kneza Nikole Altomanovića. Osim ovog maglovitog...
Piše: Saud Grabčanović Bijeljina i Semberija pod kratkotrajnom osmanskom vlašću Naivni bosanski kralj kralj Stjepan Tomašević je priznao vrhovnu vlast kraljevine Ugarske 9. juna 1462. godine. Nakon toga je otkazao osmanskom sultanu Mehmedu II poslušnost i odbio je dalje plaćati mu...