22.9 C
Bijeljina
Nedjelja 9 Maja 2021
Piše: Saud Grabčanović Formiranje gradskih opština   Gradske opštine u BiH su u Austro-Ugarskoj  formirane sa posebnom pažnjom, kao i seoske opštine, s tim da su gradske puno bolje stajale u odnosu na seoske. Zemaljska vlada je 16. aprila 1879. godine izdala...

SLOM PRVOG SRPSKOG USTANKA

Piše: Saud Grabčanović  Uvod        Nama je danas skoro potpuno nepoznato da su Bošnjaci nakon izbijanja Prvog srpskog ustanka 1804. godine imali važnu ulogu u borbama sa srpskim ustanicima u Srbiji, kao i na granicama Bosanskog ejaleta. Bošnjaci su imali veoma...
Piše: Saud Gračanović Poezija Šejha Hasana Kaimije Kaimija je autor dva divana, dvije zbirke pjesama, od kojih je jedna poznata kao „Divan“,  a druga kao “Varidat” (predskazanje, proročanstvo). Prva je napisana na osmanskom turskom,a druga i na bosanskom jeziku. Kaimijine pjesme...
Piše: Saud Grabčanović Modernizacija BiH u toku austrougarskog protektorata Bosna i Hercegovina postaje dio Evrope   Kada je Austro-Ugarska okupirala Bosnu i Hercegovinu, zatekla je zemlju u veoma lošem ekonomskom stanju i stanovništvo koje je živjelo u velikoj  bijedi, zaostalosti, vjerskoj zatucanosti i...
Piše: Saud Grabčanović Divanska poezija U periodu od 1463. do 1878. godine je u književnosti Osmanskog carstva dominirala tzv.“divanska“ poezija. To je naziv za literaturu nastalu na osmanskom dvoru, koja je postojala do početka sultanskih reformi zvanih Tanzimat. Ova literatura nije...
Piše: Saud Grabčanović Opis izgleda turbeta Hasana Kaimije, njegovo rušenje i obnova Kaimijino turbe na Kula Gradu u Zvorniku ima osnovicu: 10 x 6 m (izvana). Turbe je pregrađeno šindrom .U prvoj prostoriji obavlja se namaz i odmaraju se zijaretjari, a...