https://static.livebooks.com/d02857ae299f4d458e197b3b15cfc70f/i/bc3c4ae8082e4ec3ac3beb23d2a5f619/1/4SoifmQp7LJ6yDtMuFY2x/2_1highres_00012537-min.jpgU Bijeljini je, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Bijeljina-Janja, i ove godine obilježena godišnjica krvavih događaja iz aprila 1992. godine. Javna tribina pod nazivom „Zločin bez kazne“ okupila je mnoštvo Bijeljinaca i Janjaraca. Velika sala Doma omladine je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. O temi nekažnjavanja ratnih zločina govorili su Ramiz Salkić, Senija Bubić, Abdurahman Malkić i Amor Mašović, a moderator je bio Jusuf Trbić.

Mučna prisjećanja na godine zla, na zločine i zločince dopunjena su aktuelnim temama o reformi policije i ustava i o presudi za genocid u Srebrenici. Posebno je upečatljiv bio nastup Amora Mašovića koji je prikazao i komentarisao film o masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini. Slike ubijene djece ostale su zauvijek urezane u pamćenje onih koji su prisustvovali ovoj javnoj tribini.

Sa skupa je upućena poruka da se vlast mora konačno okrenuti utvrđivanju istine o onome što se dogodilo, jer to je jedini temelj budućnosti koju želimo. A  žrtve moraju pamtiti i zapisivati, da se sve ne bi zaboravilo i ponovilo u vremenu koje je pred nama.