Povrće na semberskim pijacama potpuno je zdravo i higijenski ispravno, tvrdi regionalni menadžer norveške kompanije „Jara“ za Balkan Stevo Mesarović.

 

On ocjenjuje da je poplava imala katastrofalan uticaj u pogledu zasićivanja zemljišta vodom, ali je „prvo sunce” osušilo sve ono što se našlo u vodi.

„Plodovi koji su u tom momentu pristigli za berbu osušili su se i nisu imali više nikakvu vrijednost, a u najintenzivnijem povrtarskom području, u Crnjelovu, koje je odbranjeno od poplava, zemlja je bila za dan-dva suva i povrće se moglo jesti čak i bez pranja” – pojašnjava Mesarović.

On sa svojim agronomima redovno vrši kontrolu povrća u povrtarskim naseljima u Semberiji, kao i u semberskim plastenicima.

Mesarović ističe da je ista situacija i u većem dijelu Obarske, te da nema nikakve razlike u pogledu toga da li je negdje bilo poplava ili ne, kada je u pitanju povrće.

Mesarović kaže da je i u naseljima Golo Brdo i Patkovača, kao i na cijelom terenu u Semberiji, vršena kontrola i da traje nadzor ispravnosti povrća. Plastenička proizvodnja doživjela je istu sudbinu – ili je povrće potpuno propalo ili je sasvim ispravno za upotrebu.

„Tvrdim pod punom materijalnom i moralnom odgovornoošću da je ono što se trenutno nalazi na našim pijacama potpuno ispravno i da nema nikakvih posljedica od poplava”, naglašava Mesarović, demantujući navode nekih medija da je svo povrće kontaminirano.

Mesarović pojašnjava da su obišli teren i da su krastavci odličnog kvaliteta, nema potrebe ni da se prskaju, čak ni protiv protiv insekata koje su kiše „oborile”.

„Vlažnost vazduha sada je 45 do 65 odsto te nema uslova za razvoj bilo kakve bolesti”, precizira Mesarović. On napominje da se situacija na terenu neprestano prati, posebno na mjestima koja su tzv. granična, odnosno gdje je voda bila pola metra i gdje su biljke malo „osjetile” podzemne vode.

Mesarović ističe da je velika odgovornost na domaćicama, jer u kućama zahvaćenim poplavama i u podrumima postoje fekalije, pa ima mogućnosti da se izazove jedna vrsta biološkog trovanja.

„Domaćice prije upotrebe trebaju da `istuširaju` povrće vodom i zaštite ga asepsolom”, savjetuje Mesarović.

 

Izvor: capital