Sa 5-og Bosansko-Hercegovačkog sajma knjige u Göteborg-u, predstavljanje knjige “Razaranje Bosne pisca Jusufa Trbića