Piše: Saud Grabčanović

Spisak poginulih,ranjenih i zarobljenih vojnika vojske K&K monarhije iz Bijeljine i Bijeljinskog kotara na Soškom frontu u Italiji 1916/1917. godine

 

Poginuli i umrli vojnici:

1. Petrović Milan iz Modrana, rođen 1894. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  4. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 10.10.1916. godine na Pijavi,         7.Verlustliste Nr. 562.1917-04-28

2. Harčinović Uzejr iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Gefreiter (razvodnik), BH FJB    Nr.3, 6. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 27.07.1916. godine na Pijavi,  Verlustliste Nr.510.1917-01-06

3. Arifagić Ibrahim iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Res. Infanterist (rez.pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, MGA BH Inf.reg nr.3),poginuo 30.09.1916.godine na Pijavi, Verlustliste Nr.533.1917-03-09

4. Dikić Cvijetin iz Amajlija, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR, Nr.2,  ? komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 06.11./15.12.1916. godine na Soškom frontu, Verlustliste Nr.533.1917-03-09

5. Selminović Dedo iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Res. Infanterist (rez. pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, 3. Baon. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 02.07.1916. godine,  Verlustliste Nr.533.1917-03-09

6. Tejić Matija iz Janje, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka  regim. BH IR, Nr.3., ? komp. (BH Inf.reg nr.3), umro 03.06.1916. godine,  Verlustliste Nr. 568.1917-05-07

7. Adilović Ibro iz Bijeljine, rođen 1875. godine, Lst.Jeger (teški lovac), BH FJB  Nr.3, 1. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 02.11.1916.godine,        Verlustliste Nr. 575.1917-05-18

8. Dikić Cvijetin iz Amajlija, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačk regim. BH IR.Nr.3., Ir Nr.96, (BH Inf.reg nr.3),poginuo 11/15.12.1916. godine,  Verlustliste Nr. 575.1917-05-18

9. Gavrić Živan iz Tutnjevca, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), 3. Bošnjačka regim. BH IR.Nr.3., Ir Nr.79., (BH Inf.reg nr.3), poginuo 20.12.1916. godine,  Verlustliste Nr. 575.1917-05-18

10. Krstić Cvijetin iz Obarske, rođen 1888. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR.Nr.3, 1. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 13.11.1916. godine,        Verlustliste Nr. 580.1917-05-25

11. Islamović Alija iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Lst. Infanterist (teški pješadinac),BH IR.Nr.3., IR Nr.2 MGA, (BH Inf.reg nr.3), poginuo 08.11.1916. godine,  Verlustliste Nr. 581.1917-05-26

12. Karasuljić Avdo iz Koraja, rođen 1880. godine, Lst.Jeger (teški lovac), BH FJB Nr.7, ? komp. (BH lovački bataljon), poginuo 25.07.1916. godine,        Verlustliste Nr. 598.1917-07-11

13. Pajkanović Mihajlo iz Zabrđa, rođen 1890. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR.Nr.3.,10.Komp., (BH Inf.reg nr.3), umro u logoru Fornelli Italija 28.08. 1916 .godine,Verlustliste Nr. 580.1917-05-25

14. Rustanović Redžep iz Koraja, rođen 1893. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.1, ? komp. (BH lovački bataljon), poginuo 11.05.1916. godine,         Verlustliste Nr. 607.1917-08-14

15. Jašarević Ibrahim iz Janje, rođen 1885. godine, Lst.Infanterist (teški pješadinac), BH IR.Nr.3, 3. tragkomp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 15.12.1916. godine,  Verlustliste Nr. 607.1917-08-14

16. Đorđić Gajo iz Dvorova-Rakić, rođen 1890. godine, Lst.Infanterist (teški pješadinac), BH IR.Nr.3, 3.tragkomp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 02.09.1917. godine,  Verlustliste Nr. 607.1917-08-14

17. Knežević Živan iz Batkovića, rođen 1880. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR.Nr.3, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3), poginuo 06.09.1917. godine,          Verlustliste Nr. 623.1917-10-31

18. Novaković Jovo iz Bogutovog Sela, rođen 1891. godine, Lst.Jeger (teški lovac), BH FJB Nr. 6, 4. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 21.08.1917. godine,  Verlustliste Nr. 623.1917-10-31

19. Žarić Trifun iz Tutnjevca, rođen 1888. godine, Jeger ( lovac), BH IR3           FJB Nr.8, (BH lovački bataljon), poginuo 04.09.1917. godine,  Verlustliste Nr. 623.1917-10-31

20. Ahmetović Ahmet iz Janjara, rođen 1885. godine, Jeger ( lovac), BH FJB Nr.3,  4. komp. (BH lovački bataljon), poginuo 04.09.1917. godine,           Verlustliste Nr. 625.1917-11-06

21. Vasilić Risto iz Ugljevika, rođen 1878. godine, Res. Jeger/Gefr.Korp (rez.lovac), BH FJB  Nr.1/3, ?. komp. (BH lovački bataljon),poginuo  09.09.1917.godine,  Verlustliste Nr. 639.1917-12-28

 

Ranjeni vojnici :

1. Nesimović Husein iz Bijeljine, rođen 1891. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,   1. komp. (BH lovački bataljon), 7.Verlustliste Nr. 562.1917-04-28

2. Radovanović Vaso iz Bogutovog Sela, rođen 1892. godine, Jeger (lovac), BH FJB  Nr.3, 4.Komp. (BH lovački bataljon), 7.Verlustliste Nr. 562.1917-04-28

3. Rakić Luka iz Suhog Polja, rođen 1878. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  1. komp. (BH lovački bataljon), 7.Verlustliste Nr. 562.1917-04-28

4. Savić Milorad iz Dvorova, rođen 1884. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  4. komp. (BH lovački bataljon), 7.Verlustliste Nr. 562.1917-04-28

5. Selimović Alija iz Bijeljine, rođen 1897. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  2. komp. (BH lovački bataljon), 7.Verlustliste Nr. 562.1917-04-28

6. Tomić Savo iz Patkovače, rođen 1886. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,         4. komp. (BH lovački bataljon), 7.Verlustliste Nr. 562.1917-04-28

7. Kantor Albert iz Dragaljevca, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac),        BH Ir.Nr16, 1. komp.( BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.529.1917-02-26

8. Ahmetović Mustafa iz Bijeljine,  rođen 1881. godine, Infanterist (pješadinac), 3. bošnjačka regimenta, MGA (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.533.1917-03-09

9. Arsenović Vidak iz Batkovića, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac),          BH GendB, 2. komp. (BH Inf.reg nr.2), Verlustliste Nr.533.1917-03-09

10. Bešić Mujo iz Janjara, rođen 1875. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR, Nr.2, 13. Komp. (BH Inf.reg nr.2),Verlustliste Nr.533.1917-03-09

11. Dautović Ćamil iz Bijeljine, rođen 1891 .godine, Infanterist (pješadinac), BH IR,  Nr.2, 13. komp. (BH Inf.reg nr.2),Verlustliste Nr.533.1917-03-09

12. Đokić Jovan iz Bogutovog Sela, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), BH  Gend B, 2. komp. (BH Inf.reg nr.2),Verlustliste Nr.533.1917-03-09

13. Jurošević Jovan iz Brodca, rođen 1897. godine, Infanterist (pješadinac), BH  Gend B, 2. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr.533.1917-03-09

14. Redžić Salih iz Koraja, rođen 1889. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR Nr.2,  13. komp. (BH Inf.reg nr.2),Verlustliste Nr.533.1917-03-09

15. Ahmetović Ahmet iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR Nr.3, 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.533.1917-03-09

16. Alagić Jusuf iz Koraja, rođen 1890. godine, Zugsfuhrer (vodnik), BH  IR          Nr.3., 1 . komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

17. Alibegović Emin iz Janje, rođen 1893. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR  Nr.3, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

18. Alimanović Musa iz Janjara, rođen 1885. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR   Nr.3., 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

19. Barukčić Ilija iz Dragaljevca, rođen 1895. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR   Nr. 3, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

20. Bešić Mumin iz Janjara, rođen 1873. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR   Nr.2, 23. komp. (BH Inf.reg nr.2), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

21. Bukvić Rizvan iz Janje, rođen 1894. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR  Nr.3, 8. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

22. Cvjetinović Šojo iz G.Čađavice, rođen 1893. godine, Zugsfuhrer (vodnik), BH  IR  Nr.3, 14. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

23. Čelićanin Hasan iz Bijeljine, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR  Nr.3, 7. komp (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

24. Kojić Dimitrije iz Patkovače, rođen 1897. godine, Infanterist (pješadinac), BH  IR Nr.3., 5. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.539.1917-03-20

23. Stevanović Mitar iz Tetine, rođen 1896. godine, Lst.Jeger (teški lovac), BH IR  Nr.17., TJR Nr.2, 19.Komp. (BH Inf.reg nr.3),  Verlustliste Nr.540.1917-02-22

24. Joković Živko iz Brodca, rođen 1887. godine, Zugsfuhrer (vodnik), BH FJB Nr.2,  2. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 543.1917-03-27

25. Krajišniković Milan iz Brodca, rođen 1891. godine, Korporal (desetar), BH  IR   Nr.21, 3. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 543.1917-03-27

26. Lukić Đoko iz Amajlija, rođen 1876. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.2,           2. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 543.1917-03-27

27. Berberović Ibrahim iz Bijeljine, rođen 1885. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  8. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 568.1917-05-07

28. Mujdanović Musa iz Bijeljine, rođen 1876. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  3. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 568.1917-05-07

29. Stefanović Miloš iz Bijeljine, rođen 1897. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  8. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 568.1917-05-07

30. Stojić Miloš iz Crnjelova, rođen 1894. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,  8. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 568.1917-05-07

31. Brodić Tomo iz Balatuna, rođen 1884. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR, Nr.3, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

32. Duraković Suljo iz Bijeljine, rođen 1897.godine, Infanterist (pješadinac), BH IR,   Nr.3, 9. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

33. Đurđević Vladimir iz Brodca, rođen 1891. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole), BH FJB Nr.4, ? komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

34. Ilić Cvijetin iz Balatuna, rođen 1899. godine, Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,           2. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

35. Jeličić Anto iz Zagona, rođen 1899. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole), BH FJB    Nr.3, 1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

36. Ješić Pero iz Tutnjevca, rođen 1884. godine, Korporal (desetar), BH IR, Nr.3,  11. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

37. Lazarević Tomo iz Magnojevića, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR, Nr. 3, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

38. Ristić Risto iz Bukovice, rođen 1897. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole), BH FJB Nr.3, 4. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

39. Stanić Tanasije iz Bijeljine, rođen 1897. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole), BH FJB Nr. 3, ? komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

40. Hadžisalihović Ibrahim iz Bijeljine, rođen 1889. godine, Untenjeger (desetar lovaca),   BH FJB Nr. 4, ? komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 576.1917-05-19

41. Halilović Husejn iz Bijeljine, rođen 1862.g odine, Jeger (lovac), BH FJB Nr. 3, 1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 576.1917-05-19

42. Martić Trifko iz Velinog Sela, rođen 1897. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole), BH FJB Nr.3, MGA. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 576.1917-05-19

43. Pajkanović Velimir iz Bobetina Brda, rođen 1897. godine, Jeger (lovac), BH FJB    Nr.3, MGA. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 576.1917-05-19

44. Užičanin Salko iz Bijeljine, rođen 1885. godine,  Jeger (lovac), BH FJB Nr.3,   MGA. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 576.1917-05-19

45. Alkalaj Solomon iz Bijeljine, rođen 1890. godine, Korporal (desetar),BH          IR.Nr3, TelephAbt. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

46. Gajić Mitar iz Korenite, rođen 1897. godine, Jeger (lovac), BH FJB  Nr.4,           4. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

47. Gospavić Radovan iz Bijeljine, rođen 1893. godine, Jeger (lovac), BH FJB  Nr.4,   1. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

48. Ibrahimović Meho iz Bijeljine, rođen 1892. godine, Jeger (lovac), BH FJB  Nr.4,  4. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

49. Marjanović Đoko iz Zagona, rođen 1878. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR   Nr.3, 11. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

50. Petrović Jovo iz Brodca, rođen 1878. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole), BH FJB  Nr.4,  4. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

51. Stanimirović Miko iz Brodca, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR Nr.3., MG. komp (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

52. Stjepanović Cvijetin iz Čardačina, rođen 1883. godine, Infanterist (pješadinac), BH IR  Nr.3., 11.Komp (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 580.1917-05-20

53. Đokić Stevo iz  Zagona, rođen 1881. godine, Lst.Infanterist (teški pješadinac),  BH IR Nr.3.,IR NR2. MGA (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 581.1917-05-26

54. Milivojević Stevan iz Amajlija rođen 1890. godine, Lst. Infanterist (teški pješadinac), BH IR Nr.3, IR NR2. MGA (BH Inf.reg nr.3),Verlustliste Nr. 581.1917-05-26

55. Bošnjaković Ibro iz Bijeljine, rođen 1896. godine, Jeger (lovac), BH FJB  Nr.4,  4. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 599.1917-07-14

56. Marjanović Franjo iz Svinjarevca, rođen 1897. godine, Lst. Infanterist (teš.pješadinac), BH IR Nr.58, 7. komp. (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr.606.1917-08-09

55. Krajišniković Milan Batković-Marić, rođen 1896. godine, Infanterist (pješadinac), BH   IR.Nr.3., MG. komp. IV, (BH Inf.reg nr.3), Verlustliste Nr. 623.1917-10-23

56. Martić Trifko iz Rače, rođen 1897. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole),           BH FJB Nr.3, (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 623.1917-10-23

57. Pejić Trifko iz Čađavice, rođen 1891. godine, Patrouilfuhrer (vođa patrole),  BH FJB Nr.3, ? komp. (BH lovački bataljon),Verlustliste Nr. 623.1917-10-31

58. Rankić Ranko iz Čardačina, rođen 1884. godine, Jeger (lovac), BH FJB  Nr.3,  ?. komp. (BH lovački bataljon), Verlustliste Nr. 623.1917-10-31

 

Zarobljeni vojnici:

1. Perero Mošo iz Bijeljine, rođen 1886. godine, Res.I nfanterist (rez. pješadinac), 3. Bošnjačka regimenta, ? komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Asinara  u Italiji,  Verlustliste Nr.520.1917-02-03

2. Simić Simo iz Ugljevika, rođen 1883. godine, Infanterist ( pješadinac), 3. bošnjačka  regimenta, 10. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru Asinara  u Italiji,          Verlustliste Nr.520.1917-02-03

3. Bojanić Jovo iz Ruhotine, rođen 1879. godine, Lst.I nfanterist (teški pješadinac),     BH  IR  Nr.22., 28 .Komp (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Italiji,  Verlustliste Nr.566.1917-05-04

4. Salihović Husejn iz Bijeljine, rođen 1896. godine, Gefreiter (razvodnik), BH IR,  Nr.3, 4. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Italiji.  Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

5. Savić Jovo iz Zagona, rođen 1891. godine, Gefreiter (razvodnik), BH IR, Nr.3,  16. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Italiji. Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

6. Sivčević Ibro iz Janje, rođen 1879. godine, Infanterist ( pješadinac), BH IR, Nr.3,  4. komp. (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Italiji.  Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

7. Tešić Stojan iz Bijeljine, rođen 1894. godine, Gefreiter (razvodnik),BH IR, Nr.3,   16. komp (BH Inf.reg nr.3), u logoru ? u Italiji. Verlustliste Nr. 570.1917-05-10

(nastaviće se)

Prethodni članakZablude o islamizaciji
Naredni članakKome prijeti Aco?
Saud Grabčanović
Rođen u Bijeljini, 10.09.1952 godine. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom gradu, a za RTV mehaničara studira u Beogradu do 1973. Poslije Beograda seli se u Vinkovce gdje završava višu mašinsku školu 1983 godine. Rat ga je pomjerio do daleke Njemačke, u gradu Nürnbergu /Augsburgu gdje se stacionira 1993 godine. Radio je u Loewe opta, Metz, Grundig, Telefunken, Philips, Nord Mende, Blaupunkt, Schneider, Sony firmama sve do svoje penzije. Sadašnji status: penzioner ( aktivni još radi elektroniku – profi i piše istoriju - u dokolici)... Najdraži hobi: Istorija( u slobodnom vremenu)