Potpredsjedavajući Vijeća naroda Mirsad Đapo istakao je u obraćanju novinarima nakon sjednice da je neprihvatljivo da porezni račun na nepokretnosti bude izvršna isprava za naplatu tog poreza, već to treba biti drugi dokument o poreznoj obavezi. Klub Bošnjaka amandmanom je tražio i izmjenu člana 5 ovog zakona kojim se prigovor na porezni račun, sa sadašnjih osam, produžava na 30 dana. Ovaj amandman obrazložen je činjenicom da veliki broj Bošnjaka u inostranstvu neće biti u mogućnosti da dostavi prigovor, bez kojeg se aktivira hipoteka na imovinu, pa i na račune od 100 ili 200 KM.

“Siguran sam da veliki broj Bošnjaka, posebno onih koji žive u inostranstvu, a posjeduju nekretnine u RS-u, ne misli da je ovo solidarno, iako je i ovaj zakon usvojen u paketu sa zakonom kojim se formira Fond solidarnosti za pomoć nakon poplava”, kazao je Đapo. Naglasio je da ove odredbe zakona nemaju veze s poplavama niti solidarnošću, već predstavljaju atak na imovinu osoba koje su van RS-a.

– Ovo nije prvi put da se Vladi RS-a, kao predlagaču, ukazuje na nelogična rješenja. Vlada RS-a mora usvojiti ove amandmane ukoliko želi da spasi obraz, upozorio je Đapo i dodao da Vlada treba da trenira strogoću ne na građanima kroz Zakon o porezu na nepokretnosti, nego na onim poreskim obveznicima koji duguju stotine miliona KM i da naplatom tih potraživanja osigura sredstva za sanaciju poplavljenih područja. Podvukao je da će bošnjački delegati upotrijebiti sva pravna sredstva za zaštitu imovinskih i građanskih prava koja su povrijeđena spornim zakonom, te da će ukoliko ne bude postignut dogovor na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine, uputiti Ustavnom sudu RS-a zahtjev za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa bošnjačkog naroda.

Predsjedavajući Vijeća naroda RS-a Momir Malić smatra da i nakon jučerašnje sjednice ima prostora da se na zajedničkoj komisiji postigne dogovor, posebno u vezi s amandmanom koji se odnosi na produženje roka za podnošenje prigovora na visinu računa za porez nepokretnosti. Malić je dodao da su tokom glasanja o amandmanima Kluba Bošnjaka, njih podržali uz bošnjačke i delegati iz reda ostalih, Klub Hrvata ostao je suzdržan, dok su srpski delegati glasali protiv oba predložena amandmana. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a, podsjećamo, pokrenuo je 19. juna proceduru za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune Zakona o porezu na nepokretnosti u RS-u. Ovaj sporni zakon usvojen je na posebnoj sjednici Narodne skupštine 15. juna kao dio seta zakonskih rješenja za sanaciju šteta od poplava u ovom bh. entitetu.

 

(prvi mart.ba)