Sporazum za BiH

134

SDA, DF, SDS, PDP i NDP formiraju vlast, upućen poziv HDZ-u?

Čelnici DF-a, SDA, SDS-a, PDP-a i NDP-a ove nedjelje bi u Sarajevu trebali potpisati sporazum o saradnji, saznaje Federalna TV.

Sa tog sastanka bit će upućen poziv čelniku HDZ-a BiH Draganu Čoviću da se priključi ovim strankama, koje bi trebale činiti okosnicu vlasti na državnom nivou.

Prijedlog dokumenta, čije je potpisivanje zakazano za ovu nedjelju u Sarajevu, kreirala je Demokratska fronta – Željko Komšić. Sa sadržajem su se, na posljednjim sastancima, usaglasili čelnici SDA. Rukovodstvo Saveza za promjene Republike Srpske načelno je prihvatilo veći dio sadržaja, a o detaljima će se usaglašavati na sastancima koji su zakazani za sutra. Pitanje broj jedan bit će evropske integracije, odnosno mehanizam koordinacije.

Za svako aktuelno pitanje u procesu EU integracija, a naročito izrade politika i strategija kao i usaglašenu implementaciju propisa, predsjedavajući Vijeća ministara saziva sastanak ekspertnih radnih grupakoje imenuje Vijeće ministara. Ukoliko se rješenje ne nađe na ekspertnom nivou u roku od 30 dana, predsjedavajući Vijeća ministara saziva međuministarsku konferenciju nadležnih ministara iz Vijeća ministara BiH i vlada entiteta, koja problem rješava na političkom nivou, uz uvažavanje stručnih preporuka i važećih EU standarda.

Kad je u pitanju entitetski nivo, odnosno nivo Federacije BiH, planirano je ukidanje Federalnog ministarstva obrazovanja, što je u skladu sa presudom Ustavnog suda FBiH. Umjesto tog ministarstva bilo bi osnovano ministarstvo za evropske integracije, dok bi nauka bila pridružena ministarstvu kulture i sporta. Također je predloženo i osnivanje međukantonalnog vijeća za saradnju u procesu EU integracija. Kada su u pitanju ekonomske reforme, predložene su izmjene zakona o PDV-u.

Ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena, te pomjeranje roka za plaćanje PDV-a sa 10. u mjesecu na zadnji dan u mjesecu, za prethodni mjesec.

Osim toga planirano je i povećanje akciza na alkohol, duhan i duhanske prerađevine, dok bi se novčana sredstva preusmjerila prema fondovima zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini, na osnovu čega bi se poboljšalo stanje u zdravstvu.

Kada su u pitanju javna preduzeća predložene su sljedeće mjere:

– depolitizacija procesa izbora direktora i članova uprave javnih preduzeća

– ukidanje menadžerskih ugovora direktorima javnih preduzeća, javnih ustanova i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom

– moratorij na zapošljavanje u javnim preduzećima tokom perioda stabilizacije od 18 mjeseci

– prilagođavanje plata direktora i članova uprave javnih preduzeća poslovnim rezultatima preduzeća (fiksni i varijabilni dio)

Prema prijedlogu bi trebalo i da se smanje doprinosi na plate, a poslodavci su dužni taj novac preusmjeriti u novo zapošljavanje.

U prijedlogu DF-a, koji su načelno prihvatile SDA i Savez za promjene, planirano je ukidanje u takozvanog bijelog hljeba, smanjenje plate u organima uprave, Vlade i Parlamenta na sljedeći način:

– plate do 999 KM – bez promjene

– plate od 1.000 do 1.999 KM – umanjenje 5%,

– plate od 2.000 do 2.999 KM – umanjenje 10%,

– plate preko 3.000,00 KM – umanjenje 15%

Predložene su i mjere borbe protiv korupcije tako što bi bilo naloženo finansijskim policijama da istraže poslovanje u svim preduzećima sa većinskim državnim kapitalom.

 

(Bportal.ba)